Medingėnai. Bažnyčios altorių paveikslai ir pavieniai kūriniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medingėnai. Bažnyčios altorių paveikslai ir pavieniai kūriniai
Alternative Title:
Medingėnai: church altarpieces and individual works of art
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTKaip ir kitų Žemaičių vyskupystės bažnyčių, Medingėnų bažnyčios altorinė ir nealtorinė tapyba yra labai įvairi ir profesionalumo požiūriu, ir pagal sukūrimo laiką, ir ikonografijos prasme. Meniniu požiūriu vienas iš įdomiausių darbų yra Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų paveikslas, tapytas nežinomo dailininko XVIII a. antroje pusėje. Kiti altoriniai ir nealtoriniai paveikslai perteikia įvairių laikotarpių sakralinės tapybos stilistines tendencijas. Iš jų paminėtinas Kryžiaus kelio stočių Nukryžiavimo paveikslas (XIX a. pr.) ir XIX a. pabaigoje tapyta Švč. Dievo Motinos Širdis, atspindinti modernesnių dailės srovių įtaką sakralinei tapybai. Bendrąją Lietuvos maldingumo tradiciją apibūdina šv. Kazimiero atvaizdai, kuris buvo laikomas ne tik Lietuvos, bet ir Žemaičių vyskupystės globėju. Tai paliudija Medingėnų bažnyčioje esantys du šio šventojo paveikslai ir viena skulptūra. Vienas iš jų, tapytas XVIII a., išsiskiria nepaprastai raiškia ir įtaigia plastine kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Šventieji; Bažnyčios; Medingėnai; Church; Saints.

ENSimilarly to other churches of the Samogitian Diocese, the altarpieces and other paintings of Medingėnai Church are extremely varied both in terms of their age and iconography. From the artistic point of view, one of the most interesting works is the picture of the Assumption of the Blessed Virgin Mary painted by an unknown artist in the second half of the 18th c. The other altarpieces and paintings express the stylistic trends of sacred painting of different periods. Among them one should mention the picture of the Crucifixion from the Stations of the Cross (early 19th c.) and the Heart of the Holy Mother of God painted in the late 19th c. and reflecting the influence of more modern art trends on sacred painting. Lithuania’s general tradition of piety is defined by the images of St. Casimir who was seen as the patron not only of Lithuania but also of the Samogitian Diocese. This is evidenced by two pictures and one statue of this saint contained in Medingėnai Church. One of the pictures, dating from the 18th c., stands out by its exceptionally expressive.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1022
Updated:
2020-09-13 16:19:36
Metrics:
Views: 57
Export: