Edukologinių veiksnių derinimas sporto komandos veikloje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologinių veiksnių derinimas sporto komandos veikloje: disertacija
Alternative Title:
Application of educological factors in activity of a sports team
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Edukologinių veiksnių derinimas sporto komandos veikloje Kaunas, 2000 34 p
Summary / Abstract:

LTSportinė veikla yra ypatinga bendravimo sritis, kurioje žmogus socializuojasi. Ypač reikšmingi yra sportiniai žaidimai, kuriuos žaidžiant visiškai išryškėja žmogaus kūrybinė funkcija, plečiasi ir tobulėja jo gebėjimai. Todėl sportinių žaidimų komandos veikla ir jos vadyba jau seniai yra tyrinėjimo objektas. Literatūros šaltinių analizė rodo, kad daugumoje darbų analizuojami atskiri psichologiniai, pedagoginiai ar tik vadybiniai sporto komandos veiklos veiksniai, t.y. dominuoja dalykinė (mokslo krypčių) orientacija. Nei Lietuvoje, nei užsienyje nepavyko rasti aiškiai suformuluotos sisteminio požiūrio į sporto komandos vadybą paradigmos. Sisteminiam požiūriui pagrįsti yra skirtas šis disertacinis darbas. Būtina formuoti sisteminį požiūrį į sporto komandos vadybą taip, kad būtų aktualu ne komandos valdymo ir sudedamųjų veiklos dalių išskyrimas, o veiklos turinio bei tarpusavio ryšių nustatymas ugdant žmogų, t.y. akcentuojamas orientavimas į tokią veiklą, kur ryšiai leidžia atpažinti pačią veiklos struktūrą ir numatyti jos kaitą. Šiame darbe pirmą kartą atlikta edukologinė sporto komandos veiklos valdymo, susijusio su jos veiklą lemiančiais psichologiniais, pedagoginiais ir vadybiniais veiksniais, analizė sisteminiu, daugelio dalykų studijoms pagrįstu (multidisciplininiu) požiūriu. Praktinį darbo reikšmingumą lėmė teorinių ir praktinių (psichologinių, pedagogonių ir vadybinių) veiksnių derinimo problemos perkėlimas į tokią realiją, kai Lietuvoje, kintant socialinei – ekonominei padėčiai, būtinas racionalus sporto komandos veiklos valdymas.

ENSports activity is a unique communication area where a person socializes. Sports games that reveal a person’s creative function, expand and improve skills are especially important. This is why activity of sports teams and their management has been a subject of researches for a long time. Analysis of literature sources demonstrates that the majority of studies analyze separate psychological, pedagogical or only managerial factors of sports teams, i.e. single disciplinary orientation prevails. A clearly formulated paradigm of a systemic approach to sports team management has not been found yet either in Lithuania or abroad. This thesis paper is designated to ground a systemic approach. It is necessary to form a systemic approach to sports team management in such a way that instead of splitting apart team management and separate activity components the activity content and interaction of factors in training of a person is highlighted. The emphasis is given to the analysis that allows identifying structure of the activity and specifying its changes. In this paper for the first time educological analysis of a sports team activity management related to psychological, pedagogical and managerial factors defining the activity has been conducted using systemic multidisciplinary approach. Practical applicability of the work is determined by projection of combined theoretical and practical (psychological, pedagogical, managerial) factors onto actual situation in Lithuania, where efficient management of activity of a sports team is an urgent issue in the current changing socio-economic situation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10211
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 11
Export: