Lieplaukė. Bažnyčios altorių paveikslai ir Jėzaus Nazariečio skulptūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lieplaukė. Bažnyčios altorių paveikslai ir Jėzaus Nazariečio skulptūra
Alternative Title:
Kantaučiai Church altarpieces and the ctatue of Jesus of Nazareth
Keywords:
LT
Lieplaukė; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTŽemaičių vyskupijos bažnyčių altorių tapyba turi daug bendrų bruožų, būdingiausiu laikytinas ne profesionalių dailininkų, bet vietinių pasimokiusių meistrų, taip pat ir liaudies dailininkų vaidmuo. Būdinga ir tai, jog didžioji dalis kūrinių yra sukurti anoniminių dailininkų, ypač tai pasakytina apie pasimokiusių meistrų kūrybos paveldą. Tai paliudija ir Lieplaukės bažnyčios sakralinė tapyba. Iš meniniu požiūrių vertingesnių kūrinių paminėtinas Švč. Mergelės Marijos belaisvių vaduotojos paveikslas, kurio atsiradimas siejamas su 1773 m. įkurtos to paties pavadinimo brolijos veikla. Tam įtakos turėjo ir Gailestingosios Dievo Motinos kulto Lietuvoje sklaida. Savita nusistovėjusių tradicinių kompozicijų interpretacija išsiskiria paveikslai „Jėzaus krikštas“ ir „Šv. arkangelas Mykolas“. Iš pavienių kūrinių paminėtina liaudiškos stilistikos, santūrios plastinės raiškos Jėzaus Nazariečio skulptūra, iš dalies atspindinti kanoninius garsiosios Antakalnio Jėzaus skulptūros bruožus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Šventieji; Bažnyčios; Lieplaukė; Church; Saints.

ENChurch altarpieces of the Samogitian Diocese have may common features, of which the most typical feature is the role of local trained artists, including folk artists, rather than of professional painters. Another common feature is that the majority of works were created by unknown artists. This particularly applies to the heritage of trained artists. A proof of that is found in sacred painting of Lieplaukė Church. Artistically more valuable works include the picture of the Blessed Virgin Mary, the redeemer of captives, whose origin is linked with the activities of a fraternity set up under the same name in 1773. This was also influenced by the spread of the cult of the Mother of God the Merciful in Lithuania. The pictures The Baptism of Christ and St. Michael the Archangel are marked by an original interpretation of the established traditional composition. The individual works that deserve mention include the statue of Jesus of Nazareth in folk style, marked by moderate plastic expression and partially reflecting the canonical features of the famous sculpture of Jesus of Antakalnis.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1021
Updated:
2020-09-13 16:01:05
Metrics:
Views: 59
Export: