Būsimojo mokytojo sociokultūrinė raiška meno kolektyve : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimojo mokytojo sociokultūrinė raiška meno kolektyve: disertacija
Alternative Title:
Socio-cultural expression of future teacher in art collectives
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojamas meno kolektyvo poveikis sociokultūrinės raiškos raidai studijose. Atlikus vertybių ir bendrųjų gebėjimų kiekybinius ir kokybinius tyrimus įrodyta, kad dalyvaujant meno kolektyve įgyjama sociokultūrinės patirties, ugdomi bendrieji gebėjimai, dvasingumas. Pastebėta, kad pedagoginę brandą charakterizuojantys rodikliai meno kolektyve auga sparčiau. Veiksmingiausia į meno kolektyvą būsimam mokytojui įsijungti nuo pat pirmo kurso, nes šiame etape sociokultūrinės raiškos rodikliai didėja greičiausiai. Remiantis duomenimis, gautais atliekant masinio Lietuvos mokytojų tyrimą, patvirtinantį šio darbo pagrindines išvadas, galima teigti, kad meno kolektyve įgyta sociokultūrinė raiškos patirtis daro teigiamą įtaką ir vėliau, mokytojo profesinėje veikloje, gerina profesinės sėkmės rodiklius. [Iš leidinio]

ENThe study analyzes the impact of art collectives on the evolution of socio-cultural expression in studies. After performing qualitative and quantitative research of normative and general skills, it was established that participation in an art collective helps to acquire socio-cultural experience, cultivates general skills, spirituality. The author notes that indicators specifying pedagogical maturity evolve faster in an art collective. It is most effective for a future teacher to join an art collective from the first year of studies, because at that point indicators of socio-cultural expression grow fastest. On the basis of information obtained in conducting a massive survey of Lithuanian teachers – it confirms the main findings of this work – one could claim that experience of socio-cultural expression gained in an art collective has a positive effect later on in teacher’s professional life, improve his/her success indicators.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10205
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 60
Export: