Пастернак и "Фауст": когнитивные особенности перевода : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Пастернак и "Фауст": когнитивные особенности перевода: disertacija
Publication Data:
Вильнюс, 2001.
Pages:
99 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Pasternakas ir Faustas: kognityviniai vertimo ypatumai. 2001. 29 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama XVIII-XIX a. bulgarų literatūros formavimasis bei raida. Svarbiausias darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindinius bulgarų literatūros konceptus, taip mėginant nustatyti nacionalinį bulgarų kultūros savitumą, nacionalinio Atgimimo laikotarpio bulgarų požiūrio į pasaulį bei savimonės ypatumus . Šiuo tikslu išnagrinėta bulgarų literatūros raida nuo XVIII a. II pus. iki Išsilaisvinimo pasitelkiant palyginimui XX a. bulgarų literatūros medžiagą. Kultūriniai konceptai, kaip apibrėžiama disertacijoje, yra sudedamos nacionalinės vertybių sistemos dalys ir tik juos tiriant galima išsiaiškinti nacionalinės kultūros specifiką. Pirmoji dalis skirta vidinės erdvės koncertams. Nagrinėjama, kaip literatūroje bei kultūroje, o per juos – bulgarų tautos sąmonėje, formavosi Gimtosios religijos koncepcijos. Pabrėžtina, jog bulgarų kilmė tiesiogiai siejama su bulgarų tikėjimo išpažinimu. Pagrindinė darbo mintis yra prielaida, jog koncertų aiškinimo bei suvokimo bulgarų kultūroje šaltinis yra išankstinė autoriaus nuostata, įdiegiama į kasdienę sąmonę per kultūrinę XVIII-XIX a. bulgarų švietėjų veiklą. Šioje dalyje taip pat nagrinėjami Gimtosios istorijos, Priešo, Svetimo konceptai. Antroji dalis skirta išorinės erdvės konceptui, kuris, kaip išsiaiškinama disertacijoje, susideda iš smulkesnių konceptų: Kalnai (Balkanai), Slėniai, Namai, Kelias. Nacionaliniai stereotipai, kaip teigiama išvadose, sąlygoja visų pagrindinių kultūros veiksnių suvokimą jų recepcijos metu, tačiau pagrindinė jų funkcija – unifikuoti psichologines tautos reakcijas į nacionalinės būties įvykius.

ENThe thesis analyses the formation and the development of Bulgarian literature in 18th-19th centuries. The main objective of the work is to detect the main concepts of Bulgarian literature and try to identify national particularities, world-view and self-awareness of Bulgarian culture in a period of the National Renaissance. For this purpose, the author of the thesis explored the development of Bulgarian literature from the second half of 17th century till the Liberation in comparison with the literature of 20th century. Cultural concepts, according to the author of the thesis, constitute the structure of national values, and their analysis helps to find out features of national culture. The first part is focused on the concepts of the inner space. The author analyses the formation of National Religion concept in Bulgarian literature and culture, and through them in Bulgarian consciousness. The author notices that Bulgarian origin is directly related to Bulgarian religion. The main statement of the work is the assumption that the source of understanding and explaining concepts in Bulgarian culture is the preconception of the author implemented into every-day consciousness through cultural activities of Bulgarian educators. This part also analyses concepts of National History, Enemy, and Stranger. The second part is focused on the concept of external space, which, according to the thesis , consists of the smaller concepts: Mountains (Balkans), Valleys, Home, and Way. The conclusions of the thesis maintain that national stereotypes determine the perception of all essential cultural factors during their reception; hence their main function is unifying psychological reaction of a nation towards the events of national existence.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10195
Updated:
2022-01-05 19:57:07
Metrics:
Views: 18
Export: