XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai: disertacija
Alternative Title:
The Lithuanian and Latvian novel patterns of the 20th century
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
158 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvių ir latvių literatūros pasaulio meninės kūrybos kontekste turi tipologinį bendrumą: akivaizdus jas siejantis meninio mąstymo panašumas, pasireiškiantis įvairiuose literatūros lygmenyse, požiūrio į įvairius reikmenis sistema, kuri literatūros raidoje, kintant įvairiems reiškiniams, daugiau ar mažiau išlieka pastovi – tai pasaulio „matymo“, jo interpretavimo panašus pasikartojimas, pasireiškiantis specifinėmis formomis, ne vieno ar kito reiškinio, bet literatūrinio proceso specifinių bruožų artimumas, kuriais siejamasi su pasaulinės literatūros dėsningumais ir kurie yra būtent mūsų regiono tipologiniai ypatumai. Lietuvių ir latvių literatūras sieja giluminiai, genetiniai nacionalinių literatūrų ryšiai. Etninio bendrumo kontekstas lėmė stiprią baltiškumo dominantę, apsprendžiančią savitus jų bruožus – žanrų, poetikos, idėjinių krypčių, pasaulėvokos ir estetikos giminingumą. Iš senojo baltiškojo pasaulio į mūsų literatūras atėjo ir mus siejančios temos, išryškinančios mūsų dvasinės traukos centrus: meilė tėvynei, namams, šeimai, gimtajai kalbai. Senieji giluminiai baltų mąstymo ir pasaulėvokos reikmenys suformavo įvaizdžių sistemą, tapo centriniais provaizdžiais, poetinėmis metaforomis ir simboliais. Tačiau tai, kad latviai ilgus šimtmečius turėjo glaudų ryšį su vokiečių kultūra, o lietuviai – bendrą valstybę su lenkais, kad puoselėjome skirtingas religijos formas, turėjo poveikio ir kultūrinių modusų skirtumams, nacionalinės psichologijos formavimuisi, mentaliteto bruožams, veikė nacionalinių literatūrų kryptį. [Iš leidinio]

ENIn the context of world-wide artistic works the Lithuanian and Latvian literatures have typological similarities. Both literatures are characterized by similar artistic thinking found in various levels of literature. The Lithuanian and Latvian literatures are linked by deep, genetic relations between the two national literatures. The context of ethnic generality determined a strong Baltic dominant with its specific features – the relationship by genres, poetics, ideological trends, world outlook and aesthetics. The two literatures have been enriched by common themes coming from the old Baltic world: love for one’s native country, home, family, native speech. However, the Latvians had a long-lasting relationship with the German culture, while the Lithuanians had a united state with the Poles. In addition different forms of religion were fostered by both nations. These factors had a significant influence on cultural differences, formation of national psychology as well as features of mentality.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10192
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 18
Export: