Šeštokai : mokykla ir bažnyčia

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeštokai: mokykla ir bažnyčia
Publication Data:
Vilnius : [Petro ofsetas], 2013.
Pages:
269 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: knyga kaip dabarties ir praeities dialogas — Mokykla šeštokų krašte — Kai Šeštokuose mokyklos nebuvo — Pirmoji mokykla Šeštokuose — Kur buvo mokomi vaikai, kai mokyklą uždarė — Šeštokų krašto pradžios mokyklos Nepriklausomybės metais — Pradinė mokykla okupacijos metais — Šeštokų septynmetė mokykla: steigimas ir gyvenimas po klebonijos stogu — Šeštokų septynmetei - priaugančios vidurinės mokyklos statusas — Šeštokų vidurinė mokykla klebonijos pastate: direktoriai, mokytojai, abiturientų laidos — Šeštokų vidurinė mokykla naujajame pastate — Auklėtinių pasiekimai: Profesinės kompetencijos ir pašaukimo žmonės; Išėję į mokslo vieškelį; Literatūros žmonės — Šeštokų RK parapija ir bažnyčia — Šeštokų parapijos steigimas — Laikinieji maldos namai ir Šeštokų bažnyčios statyba — Bažnyčios pašventinimas. Šeštokų parapijos pirmasis klebonas kun. Kajetonas Zdančius — Šeštokų parapijos klebonas kun. Bronislovas Vaišnoras — Šeštokų parapijos klebonas kun. Juozas Inkratas — Šeštokų parapijos klebonas kun. Petras Vagneris — Šeštokų parapijos klebonas kun. Antanas Šukevičius — šeštokų parapijos administratorius kun. Vladas Bobinas — Šeštokų parapijos klebonas kun. Kęstutis Bekasovas — Šeštokų parapijos klebonas kun. Kęstutis Stankevičius — Šeštokų parapijos klebonas kun. Eugenijus Naujalis — Vilkaviškio vyskupų kanoninės Šeštokų parapijos vizitacijos ir lankymai — Užbaigos vietoje: tradicijų ir švenčių prasmė — Literatūra — Atsiliepimai.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTTai iš eilės trečioji šio autoriaus monografija, skirta gimtiesiems Šeštokams. Plačiai ir išsamiai aprašomas pradžios mokyklų krašte steigimas, jose dirbę mokytojai, šias ugdymo įstaigas lankę mokiniai. Daugiausia vietos skiriama Šeštokų vidurinės mokyklos raidai: steigimo aplinkybėms, dirbusiems direktoriams ir mokytojams, pasiekimams, abiturientų laidoms, auklėtinių laimėjimams. XX amž. Šeštokų krašto dvasinio gyvenimo didžiausias įvykis įsteigta Šeštokų RK parapija, pastatyta ir pašventinta bažnyčia. Su autoriui būdinga gilia pajauta apžvelgiami parapijos kunigų nuopelnai, prisimenamos Vilkaviškio vyskupijos vyskupų kanoninės vizitacijos ir atsilankymai, analizuojama krašto tradicijų ir švenčių prasmė. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Lazdijų kraštas; Mokyklos; Kraštotyra; Atsiminimai; Dokumentai; Šeštokai; Šeštokų Romos Katalikų parapija ir bažnyčia; Lazdijai region; Local history; Sestokai Roman Catholic parish and church; Šeštokai.

ISBN:
9786094202933
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10187
Updated:
2022-01-24 16:56:56
Metrics:
Views: 61
Export: