Predikatinės neutra dalyvių konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje (ir jų atitikmenys latvių kalboje) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Predikatinės neutra dalyvių konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje (ir jų atitikmenys latvių kalboje): disertacija
Alternative Title:
Predicate Structures of Neutra Participles in Standard Lithuanian (and Equivalents in Latvian)
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
117 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Predikatinės neutra dalyvių konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje (ir jų atitikmenys latvių kalboje Vilnius, 2000 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – predikatinės konstrukcijos su neutra dalyviais kaip saviti lietuvių kalbos sintaksiniai, semantiniai ir funkciniai vienetai, jų santykis su finitinėmis formomis ir vyr. g. ar mot. g. dalyviais išreikštais predikatais. Šiame darbe siekiama nustatyti bendrinės lietuvių kalbos predikatinių konstrukcijų su neutra dalyviais struktūrinius tipus, pateikti jų inventorinį aprašą, sugretinti lietuvių kalbos neutra dalyvių pagrindu sudarytas konstrukcijas su jų atitikmenimis giminiškoje latvių kalboje. Neutra dalyvių predikatinių konstrukcijų vartojimo dabartinėje lietuvių kalboje dėsningumai analizuojami atsižvelgiant į jų produktyvumą, valentines savybes, kitus gramatinius veiksnius. Ypač daug dėmesio skiriama tokių dalyvių semantikai ir modalumui, tuo pabrėžiant jų ir kitų asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų reikšminius skirtumus. Disertacijoje taip pat gretinami dviejų baltų kalbų – lietuvių ir latvių –predikatinių lietuvių kalbos neutra dalyvių konstrukcijų ir jas atstojančių latvių kalbos konstrukcijų faktai, atsižvelgiant į sintaksę ir semantiką. Tuo siekiama pateikti visus galimus neutra dalyvių formų atitikmenis latvių kalboje bei nustatyti, ar visi ir ar visada neutra dalyvius atstojantys latvių kalbos sintaksiniai ekvivalentai perteikia lietuvių kalbos neutra formoms būdingas semantines ir modalines reikšmes ir atspalvius. Disertacijos teiginiai ir išvados grindžiami remiantis pavyzdžiais iš dabarties lietuvių rašytojų kūrinių ir jų vertimų į latvių kalbą, taip pat iš periodikos ir mokslinio stiliaus tekstų. [Iš leidinio]

ENThe object of the dissertation is predicate structures with neutra participles as peculiar syntactic, semantic and functional units of the Lithuanian language, their relations with finite forms and predicates expressed through participles of male or female gender. The paper aims at identifying structural types of standard Lithuanian predicate structures with neutra participles, providing their inventory and comparing structures based on Lithuanian neutra participles with their equivalents in the related Latvian language. Regularities of usage of predicate structures of neutra participles in modern Lithuanian are analysed taking account of their productivity, valent features and other grammatical factors. Particular focus is placed on semantics and modality of such participles thus emphasising essential differences between these and other conjugated and non-conjugated verb forms. The dissertation also compares facts of Lithuanian predicate structures of neutra participles of the two Baltic languages – Lithuanian and Latvian and their equivalent Latvian structures taking into consideration syntax and semantics. This is to provide all possible equivalents of neutra participle forms in Latvian and establish whether all and whether always Latvian syntactic equivalents to neutra participles convey the semantic and modal meanings and shades of meaning typical for Lithuanian neutra forms. Statements and conclusions provided in the dissertation are based on examples from works of modern Lithuanian writers and their translations into Latvian as well as periodicals and scholarly texts.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10180
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 24
Export: