Salomėja Nėris šiuolaikinėje dramaturgijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Salomėja Nėris šiuolaikinėje dramaturgijoje
Alternative Title:
Salomėja Nėris' creation in the theatre
In the Book:
Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo / parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 217-224. (Colloquia)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dramos siužetas; Prototipas; Interpretacija; Demitologizacija; Dramos; Postmodernizmas; Kultūrinis mitas; Dramaturgija; Kultūros stereotipai; Poetiniai tekstai; Refleksija.
Keywords:
LT
Demitologizacija; Dramaturgija / Dramaturgy; Kultūrinis mitas; Kultūros stereotipai; Poetiniai tekstai; Postmodernizmas / Postmodernism; Prototipas; Refleksija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinamos Salomėjos Nėries asmenybės ir kūrybos teatrinės interpretacijos, jų įtaka lietuvių dramaturgijai ir teatrui. Pirmuose Salomėjai Nėriai skirtuose spektakliuose – poetiniuose montažuose – išryškėjo nauji dramos ir teatro estetikos bruožai, paskatinę dramaturgus drąsiau naudotis sąlyginėmis sceninės raiškos priemonėmis, siekti metaforiškų tikrovės apibendrinimų. Šiuolaikiniai dramaturgai Salomėją Nėrį renkasi kaip postmodernios dramos heroję, įgalinančią demitologizuoti kultūros stereotipus. Konceptualiausia Salomėjos Nėries teatrine interpretacija straipsnyje laikoma Mariaus Ivaškevičiaus drama Madagaskaras, kur dramatiškas poetės likimas sutapatinamas su nepriklausomybę praradusios jaunos Lietuvos valstybės likimu. Poetė vaizduojama greta daugelio kitų istorinius prototipus turinčių personažų, tačiau būtent jai, skirtingai nei minties ir vaizduotės laisve pasižymintiems vyrams – vizionieriams, dramaturgas suteikia ypatingą reikšmę. Ivaškevičius sunaikina Salomėjos – taurios, kenčiančios lyrikės stereotipą; dramoje poetei suteikiama ypatinga aistra siekiant patirti tikrą gyvenimą, ieškant idealios meilės, tačiau kartu - ir galimybė suklysti, ir savo pasirinkimą atpirkti gyvybės auka. [Iš leidinio]

ENThe article summarizes theatrical interpretations of Salomėja Nėris’ personality and creative work; the author discusses their impact on Lithuanian play writing and theatre. In the first plays devoted to Salomėja Nėris – poetic editing – there emerged new features of play and theatre aesthetics, which encouraged play writers to make a more assured use of conditional means for scenic expression, to seek metaphoric generalizations of reality. Contemporary play writers pick Salomėja Nėris as a protagonist of postmodern play, enabling to demythologize cultural stereotypes. The most conceptual theatrical interpretation of Salomėja Nėris is considered to be Marius Ivaškevičius’ play “Madagaskaras” [Madagascar], where dramatic destiny of the poet is conflated with the destiny of young Lithuanian state that lost its independence. The poet is depicted next to many other characters derived from historical prototypes, yet, it is namely Salomėja Nėris, not visionary men endowed with freedom of thought and imagination, who is given a special meaning. Ivaškevičius destroys the stereotype of Salomėja as a noble, suffering lyric woman; the play imparts the poet with a special passion to experience real life in her search for ideal love, but simultaneously opens up a possibility to make a mistake and atone for her choice by making a sacrifice of life.

ISBN:
9955475897
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1017
Updated:
2013-04-28 15:24:30
Metrics:
Views: 79
Export: