Ieškokim ryšio. Ir prasmės. Ir tikslo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ieškokim ryšio. Ir prasmės. Ir tikslo
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Poezija / Poetry; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTJustinas Marcinkevičius draminių poemų dilogiją „Prometėjas“ ir „Ikaras“ kuria laisvai interpretuodamas Antikos mitus. Mituose užfiksuoti herojų veikimo modeliai dilogijoje „užpildomi“ šių dienų žmogui artima elgesio ir mąstymo motyvacija. Atsiremiama į tvirtą Antikos kultūros pagrindą – Prometėjo mito interpretacijoje atpažįstame antikinės dramos struktūrą ir poetikos bruožus, literatūrinio pirmavaizdžio – Aischilo tragedijos – monumentalų ir patetišką poezijos stilių. Proza parašyta Ikaro mito interpretacija priartėja prie laisvos šiuolaikinės dramos formos, tačiau joje hegzametru skambanti poeto Pilado giesmė sugrąžina į Antiką. Abiejose dilogijos dalyse jaučiamas gyvai pulsuojantis dramaturgo imperatyvas, kviečiantis skaitytoją tarp Antikos mito ir šiandienos žmogaus realijų ieškoti ryšio ir prasmės. Draminė poema – ir skaitymui, ir vaidinimui skirtas kūrinys. Teatro reikšmę Marcinkevičiaus kūriniuose liudija tai, jog pasirenkama ne tik draminės poemos forma, bet ir teatro teatre kompozicija, poemoms suteikianti reikšmingą prasmės krūvį. Rašytojui svarbu ne tik kas vaidina teatro scenoje, bet ir kaip į tai reaguoja žiūrovas, - kūrinio personažams skiriamas vaidinimą vaidinančių ir jį stebinčių, komentuojančių žiūrovų statusas. Teatras teatre autoriui padeda atskleisti dramatišką veikiančio ir stebinčio žmogaus problemą, sukurti žmogaus egzistencijos metaforą.Reikšminiai žodžiai: Draminė poema; Teatras teatre; Epinis tekstas; Prometėjo mitas; Ikaro mitas; Dramatic poem; Theatre in the theatre; Epic text; Myth of Prometheus; Myth of Icarus.

ENJustinas Marcinkevičius created his dilogy of dramatic poems “Prometheus” and “Icarus” by freely interpreting the antique myths. The characters’ action models, presented in the myths are “filled” with the behaviour and thinking motivation, characteristic of a modern man. The solid foundation of the antique culture is the basis – in the interpretation of the Prometheus myth we recognize the structure and poetic traits of the antique drama, the monumental and pathetic poetry style of the literary prototype – Achilles tragedy. The interpretation of the Icarus myth, written in prose is close to the form of the free modern drama, however, the song of poet Piladus, written in hexameter returns the reader to the Antiquity. Both parts of the dilogy are felt with alive and pulsating imperative of the dramatist, inviting the reader to search for the meaning and connection between the antique myth and the realities of a modern man. The dramatic poem is a piece of literature, intended for both reading and staging. The meaning of theatre is evidenced in Marcinkevičius’s works by the fact that both the form of a dramatic poem and the composition of theatre within the theatre are selected, which gives the poems the significant load of meaning. The writer cares both for who is playing on the theatre stage and how the audience responds – the characters are given the status of those both playing and watching the show. Theatre inside the theatre gives the author the possibility to reveal the dramatic problem of the acting and watching person and create a metaphor of the human existence.

ISBN:
5430040541
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1016
Updated:
2013-04-28 15:24:29
Metrics:
Views: 121
Export: