Der Axiologische Aspekt des Konzepts Körper im Deutschen und im Litauischen : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Der Axiologische Aspekt des Konzepts Körper im Deutschen und im Litauischen: disertacija
Alternative Title:
Axiological aspect of the concept of "BODY” in the Lithuanian and German languages
Publication Data:
Šiauliai, 2003.
Pages:
143 l
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Šiaulių universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Kūno koncepto aksiologinis aspektas lietuvių ir vokiečių kalbose. Šiauliai, 2003. 48 p
Summary / Abstract:

LTPagrindinė disertacijos idėja grindžiama teiginiu, kad už aksiologiškai žymėti kalbos vienetai koduoja kalbinių bendruomenių mąstymo būdo, kultūros ir visuomeninių normų, nuostatų ir vertinimų bendrumus ir skirtybes. Leksikos vienetų tyrinėjimas atskleidžia specifinį pasaulio vaizdą ir kalbančiųjų sąmonėje fiksuotą jo vertinimą. Šiems teiginiams patikrinti analizės objektu pasirinktas KŪNO konceptas, kuris vokiečių ir lietuvių kalbose aktualizuojamas per kūno dalių pavadinimus-leksemas, kūno dalių pavadinimus leksemas-dūrinius ir somatizmus. Disertacijos tikslas – nustatyti ir palyginti KŪNO koncepto aksiologinį aspektą lietuvių ir vokiečių kalbose taikant leksinės reikšmės ir konceptualiųjų metaforų bei interakcijų teorijos metodus. Darbo hipotetinės prielaidos: skirtingos kultūros traktuoja kūno dalis kaip funkciškai adekvačias. Vokiečių ir lietuvių kalbų kūno dalių pavadinimų ir somatizmų tyrimas rodo, kad kalboje kūno dalys įgyja aksiologinių charakteristikų, kurios rodo skirtingų kalbinių bendruomenių vertybių sistemos ir mąstymo ypatumus. KŪNO koncepto aksiologinė analizė vokiečių ir lietuvių kalbose patvirtino disertacijos hipotezę, kad vokiečių ir lietuvių kalbinės bendruomenės skirtingai vertina kūną. Tai padėjo atskleisti ir tyrimo metodika, nes kūno dalių pavadinimai ir somatizmai buvo tiriami ne leksinės definicijos rėmuose, o taikant metaforų interakcijų teoriją. Todėl tiriant KŪNO konceptą buvo galima analizuoti teigiamų ir neigiamų kūno konotacijų spektrą, vertybių sistemą ir kultūrinius ypatumus, būdingus vokiečių ir lietuvių kalbinėms bendruomenėms. [Iš leidinio]

ENThe concept of BODY is analyzed in the doctoral thesis, based on the theory of cognitive semantics. The concept is topicalized in the German and Lithuanian languages through the names of the body parts – lexemes, compounds and somatisms. An attempt is made to clarify the evaluation of the names of the body parts that form a compound or somatism and to establish the axiological aspect of the concept of BODY through the methods of the theories of lexical meaning and conceptual metaphors and interactions. The theory of cognitive linguistics, the usage of the term “concept”, its relation to other terms of the field as well as the problem of the occurrence of the term in the human consciousness and the linguistic expression of the concept is discussed. The analysis of the concept reveals the differences and similarities of the lexical layers of the two languages. The measure chosen was “tertium comparationis“, the scale of positive/negative evaluation. The results show that the concepts of BODY in German and Lithuanian can be evaluated both positively and negatively. The concepts of “eye” and “heart” are attributed to the field of positive evaluation in German and Lithuanian (on the 1st and the 3rd levels of the concept of BODY). The most active negative concepts are “leg” (on the 1st and the 2nd level), “eye”, “heart”, “nose”, “ear” (on the 2nd and the 3rd levels). Although the same concept is evaluated equally in both languages (positively/negatively), the German and Lithuanian linguistic communities topicalize different aspects of the evaluation of „body“.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10153
Updated:
2022-01-05 19:59:55
Metrics:
Views: 15
Export: