Phonetique diachronique comparee du français et du lituanien : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Phonetique diachronique comparee du français et du lituanien: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
151 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) -Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Prancūzų ir lietuvių kalbų diachroninė lyginamoji fonetika. Vilnius, 2001. 43 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami fonemų pokyčiai pradedant indoeuropiečių prokalbės fonetine sistema, sekant jų raidą iki dabartinių lietuvių ir prancūzų kalbų. Atskirai aptariamos fonemų evoliucijos indoeuropiečių prokalbėje, graikų, lotynų ir baltų kalbose. Taip aptariami šaknies ir kirčio teorijų klausimai. Remiantis tuo, kad šaknis arba šaknis su afiksu yra lyginamųjų tyrimų pagrindas, turimi duomenys apie jį leidžia tiesiogiai lyginti lietuvių ir prancūzų kalbas. Darbe yra atskleidžiami lietuviškų ir prancūziškų fonemų kaitos dėsningumai, formuluojamos jų evoliucijos sekos, pateikiami konkrečių atitikmenų duomenys. Darbo autorės sumanymas analizuoti prancūzų ir lietuvių kalbų diachroninės lyginamosios fonetikos temą yra pirmasis tokio pobūdžio bandymas.

ENThe dissertation analyses changes in phonemes beginning with the phonetic system of the Proto-Indo-European and tracing their evolution to the modern Lithuanian and French languages. A separate discussion is provided of the evolution of phonemes in the Proto-Indo-European, the Greek, the Latin and the Baltic languages. Furthermore, the dissertation discusses issues in the theories of root and stress. Since the root or the root with an affix provides the basis for comparative studies, the existing data about it allow for a direct comparison of the French and the Lithuanian languages. The study reveals patters in the changes of the Lithuanian and the French phonemes, formulates their evolutionary steps, and presents data on particular equivalents. The author’s idea to analyse the French and the Lithuanian languages within the diachronic comparative phonetics has never been attempted before.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10152
Updated:
2022-01-21 10:57:20
Metrics:
Views: 11
Export: