Simonas Kosakovskis: politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 1763-1794 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simonas Kosakovskis: politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 1763-1794 m: disertacija
Alternative Title:
Simonas Kosakovskis: political and military activities in the Grand Duchy of Lithuania, 1763–1794
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
565 p
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje „Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794 m.“ pirmą kartą istoriografijoje išsamiai ir visapusiškai pristatoma Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paskutiniojo didžiojo etmono, Lietuvos ir Rusijos kariuomenių generolo Simono Kosakovskio (1741–1794) biografija, akcentuojama jo politinė ir karinė veikla nuo pat pirmųjų jaunystės patirčių Kuršo kunigaikščio dvare iki 1794 m. sukilimo. Šios itin spalvingos, aktyvios, tačiau amžininkų ir istoriografijos prieštaringai vertinamos Švietimo epochos asmenybės akimis žvelgiama į svarbiausias Lietuvos ir visos Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. antrosios pusės istorinės būties problemas, ir šiandien aktualius tarptautinių santykių Europoje kontekstus, taip pat analizuojamas Lietuvos ir Lenkijos jungtinės valstybės kelias į politinę nebūtį. Disertacijoje pateikiami duomenys apie Kosakovskių giminę, analizuojami Lietuvos bajorijos atstovų valstybinės karjeros bendrieji keliai ir dėsniai, apibūdinamas „bajoriškosios demokratijos“ sistemos funkcionavimas pavieto lygmenyje ir visos valstybės mastu, nagrinėjamas formaliosios teisės ir jos praktinio taikymo santykio fenomenas, Lietuvos ir Lenkijos valstybinio santykio Abiejų Tautų Respublikoje raidos klausimai. Itin išsamiai pristatomi vadinamųjų Baro ir Targovicos konfederacijų, kuriose aktyviai veikė S. Kosakovskis, laikotarpiai. [Iš leidinio]

ENThe dissertation “Simonas Kosakovskis: political and military activities in the Grand Duchy of Lithuania (GDL), 1763–1794”, provides the first comprehensive biography of Simonas Kosakovskis (1741–1794), last great hetman of the GDL and a general of Lithuania’s and Russia’s armies. It deals with his political and military activities right from his first youthful experiences on the Kuršai ducal estate until the rebellion of 1794. His life was colourful and eventful, but it has received conflicting evaluations from contemporaries and historians. From an Age of Enlightenment perspective the dissertation looks at the most important problems of Lithuania and the Commonwealth in the second half of the XVIII c, and some contemporary problems of relevance in European international relations. Also analysed is the decline of the Commonwealth of Poland and Lithuania into political oblivion. The dissertation gives information about the Kosakovski family, the common public service paths and principles of Lithuanian noblemen are analysed, as is the functioning of the “noblemen’s democracy” system at the local and national levels. Also examined is the relationship between formal law and its actual application, and issues of relations between Poland and Lithuania during the Commonwealth. A clear exposition is made of the so-called confederations of Bar and Targowica, in which S. Kosakovskis participated. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Kad tėvynė gyvuotų : XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos proginiai pamokslai / Kristina Mačiulytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. 197 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10141
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 8
Export: