Postmodernistinė Sigito Parulskio drama

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postmodernistinė Sigito Parulskio drama
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 2, p. 22-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Postmodernizmas; Dramos; Vertybių sistema; Lietuvių drama; Postmodernistinė drama; Kultūriniai archetipai.
Keywords:
LT
Dramaturgija / Dramaturgy; Kultūriniai archetipai; Lietuvių drama; Postmodernistinė drama; Postmodernizmas / Postmodernism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Sigito Parulskio dramų „Iš gyvenimo vėlių“, „P. S. Byla O.K.“, „Nesibaigianti vienatvė dviem“ struktūriniai, personažų kūrimo, teatriškumo aspektai. Parulskis sukuria naują formą, kuria perteikia gilias tradicijas turinčius kultūros tekstus („Iš gyvenimo vėlių“ – lietuvių tautosaką; „P.S. Byla O. K.“ - Shakespeare‘o tragedijos „Hamletas“, Antikos mitologijos (Oidipo mitas), Biblijos (Abraomo ir Izaoko istorija) epizodus). Parulskio dramaturgijoje pagrindinis struktūrinis bruožas – epizodiškumas, įtakojantis novacijas vaizduojant dramos laiką, veiksmo vietą, personažus, draminį dialogą. Parulskio dramos reikalauja naujos teatro kalbos, kurią adekvačiausiai surado Oskaras Koršunovas, sukūręs spektaklį „P. S. Byla O.K.“. [Iš leidinio]

ENThe article examines structural, character creation, theatrical features of Sigitas Parulskis’ plays “Iš gyvenimo vėlių” [From living souls], “P. S. Byla O.K.” [P.S. Case O.K.], “Nesibaigianti vienatvė dviem” [Unending loneliness for two]. Parulskis creates a new form, which he employs to convey cultural texts with long-standing traditions (“Iš gyvenimo vėlių” – from Lithuanian folklore; “P.S. Byla O. K.” – Shakespeare‘s tragedy “Hamlet”, Antique mythology (Oedipus myth), Bible (the story of Abraham and Isaac’s) episodes). The main structural feature of Parulskis’ play writing is its episodic nature, which influences innovations through depiction of play time, location of action, characters, play dialogue. Parulskis’ plays demand a new theatric language, which has been most adequately forged by Oskaras Koršunovas, the director of “P. S. Byla O.K.” play.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Bibliniai įvaizdžiai šiuolaikiniame Lietuvos teatre : imitacija, transformacija, deformacija / Asta Valiukaitė. Logos (Vilnius). 2010, 64, p. 215-222. 2010, 65, p. 179-185.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1014
Updated:
2018-12-17 11:33:29
Metrics:
Views: 68    Downloads: 13
Export: