Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla egzilyje 1940-1991 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla egzilyje 1940-1991 metais: disertacija
Alternative Title:
The Activity of Lithuanian diplomatic service in exile 1940–1991
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
216 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Activity of Lithuanian diplomatic service in exile 1940-1991 Vilnius, 2003 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – Lietuvos diplomatinės tarnybos (LDT) veikla egzilyje 1940 – 1991m. 1940 m. Sovietų Sąjungai aneksavus Lietuvą buvo uždaryti 2/3 šalies diplomatinių atstovybių, bet Lietuvos pasiuntiniai tęsė darbą ir ieškojo būdų atkurti Lietuvos valstybę. Tyrime atskleidžiami esminiai LDT darbo tikslai ir uždaviniai. Nagrinėjamos diplomatų pastangos sudaryti egzilinę vyriausybę, diplomatijos šefo skyrimo klausimas bei diplomatų siekiai išlaikyti stiprinant pasiuntinybes ir diplomatinį atstovavimą. Tyrime išsamiai ir nuosekliai nagrinėjami diplomatinio atstovavimo bruožai, žmogiškojo veiksnio svarba įvairių diplomatinio atstovavimo veiksnių kontekste. Plačiai išdėstomas užsienio valstybių požiūris į jų šalyje veikusias Lietuvos diplomatines atstovybes, tarp LDT ir VLIK‘o kilę nesutarimai bei šio priežastys, parodant LDT narių požiūrį į pasipriešinimo judėją Lietuvoje bei diplomatijos šefo pastangas palaikyti ryšius su pasipriešinimo judėjimo Lietuvoje atstovais.

ENThe dissertation focuses on the activities of the Lithuanian Diplomatic Service in exile from 1940 to 1991. When the Soviet Union invaded Lithuania in 1940, about one third of Lithuania’s diplomatic missions abroad continued to act independently in defiance of the annexation, seeking ways to assist Lithuania to regain its independence. The study details the essential aims and tasks of the Lithuanian Diplomatic Service during this period. It analyses the efforts of diplomats to create a government-in-exile, the issue of appointment of a chef de diplomatie and the diplomats’ attempts to keep functioning and also increasing the strength of their diplomatic representation. The thesis comprehensively analyses the nature of diplomatic work and the importance of the human factor in the affairs of diplomatic representation. Considerable coverage is given to the attitudes of foreign countries toward the Lithuanian diplomatic missions that were operating in their countries and the disputes between VLIK (Supreme Committee for the Liberation of Lithuania) and the Lithuanian Diplomatic Service. Also covered is the attitude of members of the Lithuanian Diplomatic Service to the resistance movement in Lithuania and the efforts of the chef de diplomatie to maintain communication with representatives of the resistance movement in Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10129
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 41
Export: