Lietuvių policija nacių okupacijos metais 1941-1944 : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių policija nacių okupacijos metais 1941-1944: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian Police during the Nazi Occupation (1941-1944)
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
107, 19 lap., [10] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvos istorijos institutas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje „Lietuvių policija nacių okupacijos metais 1941-1944“ analizuojama politinė bei karinė situacija Lietuvoje pirmaisiais Antrojo pasaulinio karo mėnesiais bei Vidaus reikalų ministerijos atkūrimo ir Lietuvos Laikinosios vyriausybės sudarymo aplinkybės. Pirmą kartą Lietuvos istorinėje literatūroje kompleksiškai nagrinėjamos pirmųjų lietuvių policijos padalinių atkūrimo įvairiuose Lietuvos apskrityse eigos politinės aplinkybės karo metais. Gvildenami policijos teisinio statuso, atskirų policijos rūšių organizavimo klausimai, jų struktūrų bei funkcijų kaita atskirais laiko periodais. Aptariami lietuvių policijos administravimo, jos tinklo plėtimo įvairiuose Lietuvos generalinės srities apskrityse bei policijos struktūrų pajungimo vokiečių policijos pavaldumui klausimai. Pabrėžiama lietuvių policijos reikšmė vidaus padėčiai stabilizuoti Lietuvoje nacių okupacijos metais. Aptariami vėlesnių metų policijos tobulinimo, aprūpinimo bei personalo rotacijos klausimai. Taip pat apžvelgiama policijos mokyklų steigimo istorija bei gvildenamos lietuvių policininkų sistemingo mokslinimo problemos. Darbe didelis dėmėsis skirtas atkurtos lietuvių policijos rikiuotės padaliniams – policijos batalionams: jų steigimas, dislokacija, komplektavimo šaltiniai, materialinis – techninis aprūpinimas, struktūra bei likvidavimo aplinkybės karo pabaigoje. Darbą svariai papildo priedai. Juose pirmą kartą Lietuvos istorinėje literatūroje yra pateikiama Lietuvos generalinės srities vidaus reikalų sistemos 1941–1944 metų organizacinė struktūra. Pridedamos Lietuvos generalinės srities lietuvių policijos struktūrinės schemos. [Iš leidinio]

ENThesis Lithuanian Police during the Nazi Occupation (1941-1944) analyses the political and military situation in Lithuania during the first months of the World War II and investigates circumstances of re-establishing the Ministry of the Interior and establishing the Lithuanian Provisional Government. Without precedent in the Lithuanian historical literature, the thesis comprehensively examines the political conditions of the process of re-establishing the first Lithuanian police subdivisions in various Lithuanian counties in war time. The paper deals with the legal status of the police, organisation of individual police types and their structure and functional development in different time periods. The thesis discusses administration of the Lithuanian police, extending of its network and subordination of its structures to the German police. It stresses the importance of the Lithuanian police for the stabilisation of domestic situation in Lithuania in war time. The issues of police improvement, provision and staff rotation in later years are discussed. History of establishing police schools and systemic training of police officers is also surveyed. Major attention is devoted to the Lithuanian police battalions – establishment, deployment, manning, material and technical provision, structure and liquidation – at the end of the war. The thesis is solidly supported by addenda. They provide organisational structure of the internal affairs system in the Lithuanian General Region in 1941–1944. Structural schemes of the Lithuanian police in the Lithuanian General Region are annexed.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10125
Updated:
2022-09-21 18:57:20
Metrics:
Views: 14
Export: