Didikų Kiškų giminė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVII a. (genealoginis tyrimas) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didikų Kiškų giminė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVII a. (genealoginis tyrimas): disertacija
Alternative Title:
  • Family of Noblemen Kiškai in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th-17th Century (Genealogic Research)
  • Kiškų giminė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVII a. (genealoginis tyrimas)
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
231 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvos istorijos institutas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama Kiškų, Dombrovos herbo bajorų, giminės istorija XV a. antroji pusė – XVII a. antroji pusė. Darbo tikslas – ištirti šešių kartų giminės genealoginį medį, sumodeliuojant visuminę giminės liniją, atkurti atskirų šeimų struktūriškumą, nustatyti socialinį lygmenį (karjeros specifika, turtinis cenzas), ryšius su kitomis jų socialinio sluoksnio giminėmis ir aptarti bendrąsias mentalines nuostatas. Darbą sudaro įvadas, 6 pagrindiniai skyriai, išvados, prieduose pateikiama 11 lentelių, giminės paveldėjimo teise turėtų žemės valdų ir giminės narių sąrašai. Pirmame darbo skyriuje bandoma nustatyti kaip giminės pradininko Stanislovo Kiškos iniciatyvumas, giminystės ryšiai, protekcijos padėjo pagrindus giminės įsitvirtinimui LDK politikų oligarchijoje. Toliau darbas konstruojamas dedukcinio genealoginio medžio principu – kiekvienai kartai skiriamas atskiras skyrius. Antrame – penktame skyriuose analitiniu aprašomuoju metodu rekonstruojamas genealoginis giminės medis, šešių kartų giminės narių istorija. Sujungianti trumpas politines biografijas supažindinama su trylikos Kiškų giminės vyrų ir šešiolikos moterų visuomenine aplinka. Didžiausias dėmesys darbe skiriamas giminės tradicinės šeimos modelio detalizacijai, todėl ne tik identifikuojami giminės narių sutuoktiniai, bet ir gana plačiai pristatomos jų šeimos (tėvų turėtos valstybinės pareigos, motinų kilmė, brolių ir seserų skaičius, brolių ir seserų santuokos). Atskiros šeimos grafiškai vaizduojamos lentelėmis. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the family history of Dombrova noble house Kiškai in the second half of the 15th and the second half of the 17th century. The aim of the thesis is to investigate the genealogic tree of six generations modelling the complete family line, recreate the structure of separate families, define the social level (career specifics, wealth qualification), relations with other relatives of their social level, and discuss the general mental attitudes. The paper consists of introduction, six main articles, conclusions, annexes with eleven tables, lists of land owned on the basis of family inheritance, and lists of family members. The first part of the paper aims establishing the way initiative, family relations, and protection helped patriarch of the family Stanislovas Kiška establishing in oligarchy of the Grand Duchy of Lithuania. Next, the paper is constructed following the principle of deductive genealogical tree. In articles two-five, analytical descriptive method is used to reconstruct the genealogic family tree and history of six generations of a family. Short combined political biographies are used to introduce the reader to the social environment of 13 Kiškai family men and 16 women. The greatest attention in the paper is given to specification of traditional family model, thus not only spouses of family members were identified but also rather wide introduction of their families is provided (state service of fathers, origin of mothers, number of brothers and sisters, marriages of brothers and sisters). Separate families are graphically portrayed in tables.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10114
Updated:
2022-03-07 19:30:37
Metrics:
Views: 28
Export: