"Roko maršai" fotografijoje: roko subkultūra ir simbolinė politinių permainų reprezentacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Roko maršai" fotografijoje: roko subkultūra ir simbolinė politinių permainų reprezentacija
Alternative Title:
"Rock marches" in photography: rock subculture and symbolic representation of political changes
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2023, 114, p. 146-159
Keywords:
LT
Virgilijus Usinavičius (Augulis); Fotografija / Photography; Dokumentai / Documents; Muzika / Music; Subkultūra / Subculture; Menininkai. Menotyrininkai / Artists. Art critics.
Summary / Abstract:

LTSąjūdžio laikotarpis (1988–1990) atminties institucijų ir kolektyvinėje Lietuvos visuomenės atmintyje įtvirtintas svarbių politinių įvykių fotografijomis. Tačiau šiems istoriniams įvykiams skirtuose albumuose spausdinama tik nedaug svarbios Sąjūdžio dalies – "Roko maršų" – nuotraukų, nors jos simboliškai ne mažiau reikšmingos nei politinius įvykius įamžinusios fotografijos. Straipsnyje aptariamos Virgilijaus Usinavičiaus-Augulio 1987 m. ir 1988 m. Roko maršų fotografijos – dalis jų anksčiau nebuvo publikuotos. Į autoriaus darbus žvelgiama iš antropologinės teorinės perspektyvos, jie analizuojami platesniame istoriniame kontekste nei iki šiol. Nuotraukos aptariamos, atsižvelgiant į roko subkultūros istorinę raidą Lietuvoje. Dėl ribotos sklaidos autoriaus darbai iki šiol labiau atspindėjo roko subkultūros raidą Lietuvoje nei bendras 9-ojo dešimtmečio politines permainas, tačiau ir savo turiniu, ir regimąja forma jie atitiko fotografijų, galinčių simboliškai reprezentuoti politines permainas, bruožus. Raktažodžiai: Virgilijus Usinavičius-Augulis, Lietuvos fotografija, Roko maršas, roko subkultūra. [Iš leidinio]

ENThe period of Reform Movement of Lithuania (1988–1990) is established in institutional and collective memory of Lithuanian society by the photographs of important political events. However, only a few photographs of "Rock March" music festivals (an important part of Reform Movement) are published in the albums dedicated to these historical events, although their symbolic importance is equal to the pictures of political events. The paper discusses Virgilijus Usinavičius-Augulis’ photographs of Rock March in years 1987 and 1988. Some of the photographs have never been published before. They are analyzed from anthropologic perspective in the wider context of historical development of rock subculture in Lithuania. So far author’s works have reflected the development of rock music in Lithuania more than general political changes of 1990’s due to its limited public dissemination. However, the content and the visual form of the author’s photographs correspond to the features of photography, which has a potential to symbolically represent political changes. Keywords: Virgilijus Usinavičius-Augulis, Lithuanian photography, Rock March, rock subculture. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2023.17
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101134
Updated:
2023-05-17 19:44:20
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: