Asphalt concrete production management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Asphalt concrete production management
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2006, Nr. 2 (11), p. 123-128
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTKokybės vadybos taikymas yra pagrįstas objektyvių duomenų naudojimu, ir pateikia racionalų, o ne emocionalų pagrindą sprendimų priėmimui. Jei teisinga informacija yra neprieinama, inžinerijos testų rezultatų analizės atlikti negalima, negalima nustatyti klaidų, todėl jų negalima ištaisyti. Nors daugiau kaip pusė Lietuvos kelių yra dengti karšto asfaltbetonio mišiniu, jo tarnavimo laikas dažnai yra trumpesnis, nei turėtų būti. Asfaltbetonio dangos kokybė priklauso nuo mineralinių medžiagų mišinio kokybės, gaminamo asfaltbetonio sudėtinių dalių vienarūšiškumo ir nuo to, ar sugebama užtikrinti reikiamą asfaltbetonio dangos tankumą po sutankinimo. Tirta praktika atskleidė, kad netgi tada, kai asfaltbetonio mišinių gamybai ir kelio dangos tiesimui yra naudojamos modernios technologijos, asfaltbetonio danga nėra pakankamai aukštos kokybės, nes nėra taikomi efektyvūs kokybės kontrolės metodai. Šiame darbe išdėstytos asfaltbetonio dangos kokybės kontrolės principų taikymo rekomendacijos prisidės gerinant asfaltbetonio dangos kokybę. Šio darbo tikslas yra pateikti aukštos kokybės asfaltbetonio dangos gamybos valdymo principus. Asfaltbetonio kokybės kontrolės rezultatai gali būti panaudoti tikslinant šalies standartus ir normatyvinius dokumentus, liečiančius žaliavų kokybę, mišinių sudėtį ir kontrolės procedūras, gamyklos patikrą, kelių tiesimo procedūras ir kitas susijusias operacijas. Asfaltbetonio kokybės kontrolė turi būti optimali ar bent racionali. Ji turi užtikrinti, kad mišinių sudėties ir asfaltbetonio mišinių gamybos, dangos dengimo, jos priežiūros ir taisymo išlaidos būtų kaip įmanoma mažesnės.Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadyba; Kokybės kontrolės principai; Modernios technologijos; Quality management; Principles of quility control; Modern technologies.

ENThe quality management approach is based on the use of objective data, and provides a rational rather than an emotional basis for decision making. If the right information is not available, the analysis of engineering test results can't take place, errors can't be identified, and so errors can't be corrected. The quality of asphalt concrete pavement depends on the quality of mineral mix materials, uniformity of composition produced asphalt concrete mix at the plant and on the ensuring required density of asphalt concrete pavement after compaction. The available practice revealed that even when modern technologies are used in production of asphalt concrete mixtures and laying the road pavement, the asphalt concrete pavement is of insufficiently high quality because the effective methods of its quality control are not applied. Recommendations as to the application of the principles of quality control of asphalt concrete pavement contained in the present work will contribute to improvement of the quality of asphalt concrete pavement. The aim of the present work is to present the process management principles for ensuring high quality of asphalt concrete pavement. [From the publication]

ISSN:
1822-3133
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10112
Updated:
2018-12-22 18:17:54
Metrics:
Views: 4
Export: