Problems of implementing TQM principles in Lithuanian chemical engineering enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems of implementing TQM principles in Lithuanian chemical engineering enterprises
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2006, Nr. 2 (11), p. 21-27
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTBe demokratijos ir rinkos ekonomikos, nuo 1991 metų Lietuvoje buvo įdiegtos ir sukurtos naujos idėjos, produktai, sudėtingi įrengimai ir koncepcijos. Norint judėti pirmyn ir pasiekti aukštesnį kokybės lygį, buvo taikomi visuotinės kokybės vadybos (VKV) principai, ypač tai pasakytina apie technikos krypties trečiosios pakopos studentų mokymą; pastarieji ne visada studijų metu gauna verslo žinių ir todėl daugelyje trečiosios pakopos studijų sričių yra smarki krizė. Šiame straipsnyje nagrinėjamas chemijos inžinerijos specialistų požiūris į pagrindinius VKV principus ir išplatinto klausimyno rezultatai, rodantys, kad pastangos įdiegti VKV dažnai nepavyksta, nes aukščiausio lygio vadovai nevadovauja ir nevysto bei nesidalina žiniomis apie VKV išmintį; jie sutelkia visą dėmesį į proceso kontrolę, nes neturi tolimesnės strategijos. Kai kurie VKV principai yra pervertinami, o kiti - nepakankamai įvertinami, kadangi Lietuvos darbdaviai vis dar laikosi tradicinių darbo vertybių ir požiūrio į darbą. Rezultatai taip pat rodo poreikį keisti lavinimo kryptį. Autoriai sutinka su atitinkamomis vyriausybės politikos gairėmis, nurodančiomis, kad švietimo ir ūkio ministerijos turėtų dirbti kartu siekiant skatinti studentų veiksmus, susijusius su rinkos ekonomikos funkcionavimu ir įtraukti pagrindinius VKV principus į antrosios ir trečiosios pakopos studijas. Kai kurių specialistų nuomone, VKV išėjo iš mados ir į madą atėjo reinžinerija. Lietuva vis dar taiko VKV ir tikėtina, kad supratimas apie VKV taikymą leis universitetams ir kompanijoms suprasti poreikį grįžti prie braižybos lentos, peržiūrėti visus procesus ir perkurti juos iš naujo.Reikšminiai žodžiai: Bendrasis kokybės valdymas; Cheminė inžinerija; Total quality management; Chemical engineering.

ENBesides democracy and a market economy, new ideas, products, complicated machinery and concepts have been introduced and created in Lithuania since 1991. In order to move forward and attain higher levels of quality, the principles of Total Quality Management (TQM) have been applied, especially in the education of technical tertiary students that do not always gain business knowledge in their courses and because there is a global crisis in many areas of tertiary technical education. This paper concerns an investigation of the attitudes of chemical engineering specialists towards the main principles of TQM and the results of a questionnaire that shows some problems and the need to change educational directions. The authors agree with similar government policy guidelines that education and economic ministries should work together ‘to stimulate students’ activities related to the functioning of market economy behavior’ and include the basic principles of TQM at secondary and tertiary levels . According to some specialists TQM has ‘gone out of fashion and reengineering came in’. Lithuania is still dealing with TQM and hopefully an understanding of the application of TQM will lead universities and companies to understand the need to ‘go back to the drawing board, look at all their processes and redesign them]. [From the publication]

ISSN:
1822-3133
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10108
Updated:
2018-12-20 23:11:38
Metrics:
Views: 13
Export: