Teatro enciklopedija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teatro enciklopedija: recenzija
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 199-202
Recenzuojama knyga: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras / Jonas Bruveris Viln 591 p. : iliustr., portr., faks
Keywords:
LT
Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje išleistas Jono Bruverio albumas "Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras" pasižymi gausia informacine ir iliustracine medžiaga, glaustai ir tiksliai pateikta informacija. Autorius aprėpė laikotarpį nuo XVII iki XX a. ir stengėsi detaliai aprašyti visus svarbiausius teatro įvykius bei jį kūrusius, ir jame dirbusius žmones. Veikalo įžangoje pateikiama krašto muzikos, teatro, kultūros, politikos ir istorijos žinių, siekiant atskleisti operos Lietuvoje ištakas. Tuo tarpu knygos skyriai "Tautinio teatro pradžia", "Po 1944 metų", "Atkurtos nepriklausomybės metas" atitinka enciklopedinį žanrą, nors juntama aiški autoriaus pozicija. Skirstydamas teatro laikotarpius J. Bruveris atsiriboja nuo standartinio skirstymo ir pasirenka naują atskaitos tašką. Aprašydamas konkrečias operas ir baletus autorius laikosi griežtos dėstymo schemos: repertuaras, dirigentai, režisieriai, dailininkai, socialinė krašto situacija, vokalo pedagogika, dainininkai, baletmeisteriai, šokėjai, teatro svečiai gastrolieriai, teatro ryšiai. Taip pat analizuojamas teatro repertuaras ir jo formavimo trikdžiai, veikalų parinkimo principai, teatro politikos pokyčiai. Rašydamas teatro istoriją autorius nevengė ekskursų į šiandieną. 800 veikalą iliustruojančių nuotraukų yra surinktos iš teatro ir valstybės archyvų, asmeninių rinkinių. Jose užfiksuotos spektaklių akimirkos, teatro artistai, muzikantai, administracijos personalas. Solistų fotografijose įamžinti personažų charakteriai, atskleistas vaidybos, laikysenos ar mimikos savitumas.Reikšminiai žodžiai: Teatras; Opera; Repertuaras.

ENJonas Bruveris album “The National Opera and Ballet Theatre”, published in Lithuania, contains a lot of informative and illustrative material; and the information is presented briefly and precisely. The author covers a time period from 17th till 20th century; he aims to describe all essential events of the theatre and people who acted and worked in it in details. Aiming to disclose the roots of Lithuanian opera the introduction of the work delivers some knowledge about national music, theatre, culture, politics and history. Parts of the book named “The Beginning of National Theatre”, “After 1944”, and “During the Years of the Restored Independence” correspond to encyclopaedia genre, hence clear position of the author is felt. Bruveris does not go in line with the standard classifications – he chooses another baseline. Certain operas and ballets are described according to a strict layout: repertoire, kapellmeisters, directors, scene painters, social study of a region, vocal pedagogy, singers, balletmasters, dancers, guest stars, and relationship of the theatre. The author analyses repertoire of the theatre and its formation problems, principles of choosing plays, and changes in policy of a theatre. Writing down the history of the theatre the author did not avoid excursions to presents. Eight hundred of illustrative pictures, collected from theatre, state, and personal archives, perpetuate scenes of plays, artists, musicians, and administrative personnel. Pictures of soloists fix the main characters and disclose particularities of playing, appearance, and face expression.

ISBN:
5-420-01583-8
ISSN:
1392-9313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10107
Updated:
2018-12-17 11:52:16
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: