Lietuvių studentų korporacijos tarpukariu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių studentų korporacijos tarpukariu
Alternative Title:
Lithuanian student corporations in interwar period
Editors:
  • Noreikaitė, Laura, parengė [edt]
  • Švedkauskas, Žilvinas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2013.
Pages:
167 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Jaunimo aktyvumas; Lietuvos aukštosios mokyklos; Lietuvos universitetas Kaune; Studentų korporacijos; Tarpukaris (1918-1940); Vilniaus S. Batoro universitetas; Interwar period (1918-1940); Lithuania; Lithuanian higher education institutions; Student corporations; Student corporations in Lithuania; University of Lithuania in Kaunas; Vilnius S. Bator University; Youth activity.
Contents:
Vietoj pratarmės. Ką mums papasakotų tarpukario studentas korporantas? — Studentų korporacijų principai ir tradicijos — Daug vardų - reikšmė viena — Korporacijų ištakos — Studentiško korporatyvizmo idėja — Vertybės — Tradicijos ir taisyklės — Struktūra ir nariai — Veikla — Korporacijų paplitimas Europoje — Vokiškai kalbančių šalių korporacijos — Korporacijos Baltijos šalyse ir Lenkijoje — Studentų bendruomenė Skandinavijoje — Tradicinės studentų bendruomenės Belgijoje ir Olandijoje — Romaniškosios studentų bendruomenės — Apie korporanto veikimą ir būtį tarpukario visuomenėje: studentų korporacijų ištakos, priežastys, turinys — Lietuvos studentija iki 1922 metų — Akademinės jaunimo organizacijos nuo 1922 m.: kiekybė ir kokybė — Studentas - modernios ir pilietinės visuomenės šauklys — Studentijos aktyvumo priežastys — Politinė-ideologinė ir tautinė kova tarp universiteto sienų — Priedas. VDU oficialiai veikiančios studentų korporacijos 1937 m. — Kaip dera skautiškumas ir korporatyvizmas? — Lietuvos skautų kelias iki pirmojo akademiško vieneto sukūrimo — Lietuvos universiteto studentiškų organizacijų kūrimasis ir pirmasis akademinis skautų vienetas — Studentai skautai, priklausantys kitoms korporacijoms — Studentų skautų draugovės autonomijos klausimas — Studentų skautų vienetai ir jų veikla — Priedas. Lietuvos skautų sąjungos įstatymas — Siekiai suaktyvinti studentų šaulių veiklą XX a. 4-ajame dešimtmetyje — Istoriografija ir šaltiniai — Studentų šaulių būriai iki LŠS pertvarkos 1935 m. — Studentų šaulių suvažiavimas Kaune 1936 m. — Studentų šaulių judėjimo pertvarkymas: VDU studentų šaulių kuopos atvejis — Priedas. Šaulių studentų sambūrio schema — Lietuvių studentų sąjunga Stepono Batoro universitete — Nuo idėjos iki įsikūrimo —Formali struktūra ir simbolika — Veikla universitete ir už jo ribų — Visuomenininkų sekcija - tautiškumo ugdymo pamokos — Studenčių sekcija ir moterų švietimas Vilniaus krašto provincijose — Dramos kuopa - Lietuvos valstybinio teatro ištakos — Steopono Batoro ir jo studentijos istorijos pabaiga — Tarpukario Lietuvos studentų korporacijos — Tarpukario metraštis — Lithuanian student corporations in interwar period — Litauische Burschenschaften in der Zwischenweltkriegszeit — Studentų korporacijos šiandien.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Jaunimas / Youth; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
EN
Lithuanian higher education institutions; Student corporations in Lithuania; Student corporations.
Summary / Abstract:

LTKnyga pristato studentų korporacijų tradiciją Lietuvoje. Kas yra studentų korporacijos? Kuo ypatinga tokio pobūdžio studentų vienijimosi forma universitete? Kuo ji skiriasi nuo kitų akademinių asociacijų? Kaip studentų korporacijų idėja pasiekė Lietuvą ir kodėl pasirodė patraukli? Kuo ypatinga lietuviškoji korporacijų tradicija bendrame korporacijų kontekste? Kuo ji skiriasi nuo keletą šimtmečių skaičiuojančių korporacijų kitose valstybėse? Kokios studentų korporacijos buvo tarpukario Lietuvoje? Koks buvo tarpukario studentas korporantas? Ką jis veikė universitete, koks pasirodydavo visuomenėje, ar sprendžiant valstybės problemas? Bandydami atsakyti į šiuos klausimus, knygoje analizuojame tarpukario Lietuvos (1918-1940 m.) - studentų korporacijų „aukso amžiaus" problemas. Daugiausiai domesio skiriama Lietuvos universitetui Kaune - tarpukario laikotarpiu buvusiam Lietuvos akademinio gyvenimo širdimi. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789986231769
Related Publications:
Vilniaus lietuvių studentų kultūrinė veikla visuomenėje 1928−1940 m / Romualdas Juzefovičius. Lituanistica. 2014, Nr. 2, p. 79-90.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10090
Updated:
2021-01-04 20:29:20
Metrics:
Views: 83
Export: