Some aspects of the Lithuanian banking sector transformation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some aspects of the Lithuanian banking sector transformation
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2006, Vol. 7, no. 4, p. 235-241
Keywords:
LT
Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis nagrinėja pokyčius Lietuvos bankininkystės sektoriuje, vykusius 1996 – 2005 m. periodu. Autoriai pabrėžia pagrindinę varomąją jėgą – tiesiogines užsienio investicijas į šį sektorių. Struktūros – vadovavimo – vykdymo požiūris buvo pritaikytas sektoriaus transformacijos analizėje. Straipsnyje komentuojamas rodiklių rinkinio įtraukto į pristatytą variaciją (struktūros – vadovavimo – vykdymo) pokytis. Tuo remiantis, autoriai vertina bankininkystės sektoriaus transformacijas apibūdindami skaičius, rinkos dalyvių kapitalo kilmę, sektoriaus plėtrą, koncentraciją ir finansinės veiklos efektyvumą. Taip pat aptariama prielaida apie efektyvesnį užsienio bankų funkcionavimą mažiau išsivysčiusiose šalyse; svarstoma užsienio kapitalo įtaka atsižvelgiant tiek į teigiamus, tiek į neigiamus šiame straipsnyje pristatytus tikėtinus aspektus.Reikšminiai žodžiai: Bankų sektorius; Tiesioginės užsienio investicijos į bankininkystę.

ENThe paper deals with changes in Lithuanian banking sector, which occurred during the period of 1996-2005. Authors highlight the main driving force—foreign direct investments (FDI) into sector. Structure-conduct-performance (SCP) approach for sector transformation analysis has been adapted and applied. Change of a set of indicators incorporated into presented variation SCP is being commented. On that basis authors evaluate transformations of the banking sector in terms of number and capital origin of market players, sector expansion, concentration, and financial performance efficiency. Assumption about more efficient functioning of foreign banks in less developed countries is being discussed; considerations concerning foreign capital impact, taking into account positive and negative plausible facets presented.

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10072
Updated:
2021-04-14 13:02:25
Metrics:
Views: 8
Export: