Tautinės garsuotės slenksčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinės garsuotės slenksčiai
Alternative Title:
Thresholds of the national soundation
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTŠiais laikais randasi keletas būdų nusakyti, kas tai yra mediją. Tados savu tekstu mėginčiau išvengti to termino svarumo, idant nesimaišyti kalbiniams [med]kirčiams (sako, kuo toliau miškan tuo daugiau medžių). Kiek pavyks, trumpuoju, nersiu garsinės esmės kitimo ieškų laukuose. Atliepiant įvykio, kurio tvinksio dėka pradėtas rinkti tekstas, temą „Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje“, mėginu derinti savą nuovokos lauką garso meno srovėje, ir ieškoti kaip ten apčiuopiamas tapatumas, tautiškumas, nacionalumas. Jau veik matyti Marshall McLuhan „globalinis kaimas“, kuriame sakoma – „mes gyvename vienoje glaudžioje erdvėje, rezonuojančioje nuo gentinio būgno“, kitoje apylinkėje štai Alfred Tomatis tiria prenatalinę būseną, kurioje kūdikis tarsi visas dar būtų ausis, tarpstamotinoje... tolimiau užuovėjoj, rimuoja sutarėjos, po to jau platumose tai derintojėliai gano vieniši, kiti tarpsta kūlimo ir audimo ritualų mūšose... anapus neria John Cage, svarstantis apie žmonijos smegenis, išsikerojusias į viešąją laukymę... ten ir Robert Monroe bando derinti tarpausinius tuksesius (angl.k. binaural beats)... o čia su Vydūnu sėjasi mintys, dygstančios mąstymuose apie tautinio asmens garsinį pasaulį – garsuotę, jos slenkančią gimtį, slaptį, plotį ir varstį... Tai tik ankstyvieji įspūdžiai. Kadangi man pirminis, tekstas gali gautis trupininis... priimkite jį tarsi laišką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Medija; Tautinis tapatumas; Tautinė garsuotė; Media; National identity; National soundation.

ENDuring the last decades there are rising more and more ways to define what is it media. Term media is quite similar to Lithuanian word 'medis' which means a tree. In that case I prefer to stand bit away from being attached to it in order not to be sliced by language (wood) cutters (they say - more deeper to wood more trees you'll find). By turning out shortly I will try to dive through the fields of research where sonic essence shifts. Recalling the theme of the event 'National identity in media culture', which puls gratidudely pushed me to start collecting the text, I try to combine individual fields of perception through the sound art stream and to search how identity and nationality could be groped over there. Almost possible to see 'the global village' of Marshall McLuhan, where it is said - "we live in a single constricted space resonant with tribal drums", in another environ Dr. Alfred A. Tomatis searches in prenatal state where baby though as an ear floats in mother... further in a shelter the folk singers rhymes polyphony sutartinės, after them in a wide fields the grammars are grazing in loneliness, others are melting in waving rituals of thrashing and weaving... from beyond dives John Cage in to consideration about the brains of humanity spreading in a public realm... there's also Robert Monroe who tries to mix binaural beats... and here with Vydūnas the minds are sowing and springing in the thinking about national persons sonic world - soundation, its thresholding birth mystery, widety and openess... Those are early impressions. Since for me it is fresh the text could run bit crumbly... please get it as an email. [From the publication]

ISBN:
9786094270628
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10067
Updated:
2018-12-17 12:57:29
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: