Antano Maceinos kelio į filosofiją pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Maceinos kelio į filosofiją pradžia
In the Journal:
Soter. Priedas. 2001, Nr. 1, p. 81-105
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Antanas Maceina; Filosofija / Philosophy; Kultūra / Culture; Politinė ideologija / Political ideology; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rašoma, kad lietuvių filosofas A. Maceina (1908 - 1987) savo diplominiame darbe "Religijos reikšmė kultūrai" atskleidžia religijos ir kultūros ryšius, išryškina skirtumus, aptaria kultūros ir religijos kilmės pagrindus, pateikia sampratą. Autorius įrodo, kad religija visomis savo sritimis - teorine, praktine, estetine - atsiremia į atitinkamas kultūros sritis, tačiau iškyla aukščiau už kultūrą. Todėl joje atsiranda naujų elementų. Religija turi vyriausiąją vykdomąją priežastį - Dievą, todėl gali įveikti blogį ir realizuoti kultūros siekiamus idealus, dvasinį ir fizinį žmogaus idealą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antanas Maceina; Filosofija; Idėja; Kultūra; Maceina; Religija; Religijos ir kultūros santykiai; Antanas Maceina; Culture; Idea; Maceina; Philosophy; Relation between culture and religion; Religion.

ENIt is written in this article that Lithuanian philosopher Antanas Maceina (1908–1987) reveals the links between religion and culture, highlights their differences, discusses the basis of the origin of culture and religion, provides the conception in his thesis “Significance of Religion for Culture”. The author proves that religion with its all areas: theoretical, practical and aesthetical, is related to respective areas of culture, however it rises higher than culture. Therefore, new elements appear in it. Religion has the superior executive cause, God, therefore it can overcome the evil and realise the ideals of culture, a man’s spiritual and physical ideal.

ISSN:
1648-4665
Related Publications:
Integralaus ugdymo koncepcijų iškilimo Lietuvoje veiksniai ( 1918-1940) / Ona Tijūnėlienė. Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 15, p. 327-357.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10065
Updated:
2016-07-09 09:05:21
Metrics:
Views: 17
Export: