Dvasios jaunatvė – kiekvieno kataliko siektinas tikslas: Stasio Šalkauskio "Jaunuomenės ir gyvosios dvasios" interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasios jaunatvė – kiekvieno kataliko siektinas tikslas: Stasio Šalkauskio "Jaunuomenės ir gyvosios dvasios" interpretacija
In the Journal:
Soter. 2003, 10 (38), p. 201-212
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama S. Šalkauskio dvasinio žmogaus tobulėjimo teorija, kuri, būdama integralaus pobūdžio, iki šiol nesusilaukė hodegetikos specialistų dėmesio. Siekiant tikslo, straipsnyje sprendžiami trys uždaviniai: atskleidžiama gyvosios dvasios , arba dvasinės jaunatvės, esmė ; apibūdinamos dvasinės jaunatvės ypatybės; aptariamos dvasinės jaunatvės palaikymo ir stiprinimo priemonės, iš kurių pati vertingiausia - religija. Ji padeda tobulinti visas dvasinės jaunatvės savybes: idealo meilę , dorinį jautrumą, protinį gyvumą, pasiryžimą tobulintis, optimizmą. [Iš leidinio]

ENThe article discusses S. Šalkauskis human’s moral development theory, which has not gained the attention of hodegetic specialists due to its integrative nature. In order to reach its objectives, the article solves three tasks: discloses the essence of vital spirit, or spiritual youth; discusses features of moral youth; and describes measures of supporting and strengthening the youth highlighting the most valuable one, i.e. religion. Religion helps to improve all features of spiritual youth: love to the ideal, moral sensitivity, mental vitality, intention of improving, and optimism.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10063
Updated:
2018-12-17 11:10:13
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: