Problemy niepełnosprawnych studentów litewskich uniwersytetów w procesie integracji wyzwaniem dla nauczycieli szkół wyższych

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Problemy niepełnosprawnych studentów litewskich uniwersytetów w procesie integracji wyzwaniem dla nauczycieli szkół wyższych
In the Book:
Problemy edukacji w szkole wyższej / pod red. naukową Alicji Szerląg. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. P. 259-274
Keywords:
LT
Socialinis pedagogas; Socialinio pedagogo veikla; Socialinio pedagogo vaidmuo mokykloje..
EN
Social pedagogue; Activity of social pedagogue; Role of social pedagogue..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama studentų su negalia nuomonė apie galimybes studijuoti aukštosiose mokyklose ir aplinkybes, kurios trukdo jiems siekti aukštojo išsilavinimo. Antra vertus, svarbus buvo apskritai neįgaliųjų integravimosi akademinėje aplinkoje aspektas, neįgaliųjų galimybės ne tik studijuoti kartu su sveikaisiais, bet ir įsitraukti į mokslinį darbą. Remiamasi 2001-2002 m. Lietuvos universitetuose studijavusių neįgaliųjų studentų empiriniais tyrimais, kuriais siekta apibūdinti problemas, su kuriomis šie studentai susidūrė studijuodami aukštosiose mokyklose. Kartu bandoma suformuluoti konkrečius siūlymus, kurių įgyvendinimas leistų neįgaliesiems studentams sudaryti optimalias studijų sąlygas įvairaus tipo aukštosiose mokyklose. Pabrėžiama, kad siūlomų rekomendacijų realizavimas daug priklauso nuo tų mokyklų dėstytojų. 45,6% apklaustųjų studentų nurodė, kad neįgaliųjų integracijos procesas vyksta lėtai (41,0% – vidutiniškai; 2,1% – greitai). Studentai pažymėjo, kad, jų nuomone, pedagogai, su kuriais jiems teko susidurti, nebuvo pasiruošę darbui su neįgaliaisiais. Lietuvos valstybės politiką neįgaliųjų integracijos sferoje 53,0% apklaustų studentų apibūdino kaip geresnę negu iki nepriklausomybės, 12,2% kaip daug geresnę, 18,3% kaip panašią, 10,2% kaip blogesnę, 6,1% kaip daug blogesnę. Apskritai aukštojo mokslo sistema Lietuvoje neįgaliųjų integracijos sferoje neefektyvi.

ENThe article analyses the opinion of disabled students about the opportunities to study in higher education schools and the circumstances that prevent them from gaining higher education. On the second, the author of the article paid attention to the integration of disabled people in an academic society in general as well as their opportunities of not only studying together with healthy people but also integrating into a scientific work. The article was based on the empiric surveys of disabled students performed in Lithuanian universities in 2001-2002 that aimed to discuss problems the disabled students met with when studying in higher education schools. Together, they aim to deliver some proposals that would allow creating optimal study conditions for disabled students in higher education schools of various types. The article notices that the implementation of recommendations delivered greatly depends of teachers of those schools. 45.6 percent of students responded that the integration of disabled people is slow (41.1 percent considered it as medium, and 2.1 percent as fast). Students noted that the pedagogues they faced with, on their opinion, were not ready to work with disabled people. Lithuanian state policy towards the integration of disabled people was described as better than before the independence by 53.0 percent of students-respondents; 12.2 percent indicated it as much better, 18.3 percent as similar, 10.2 percent as worth, and 6.1 percent as much worth. In general, higher education system of Lithuania is not efficient in the area of integrating disabled people.

ISBN:
8373087931
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10062
Updated:
2013-04-28 17:04:49
Metrics:
Views: 2
Export: