Vertybių pedagogikos ištakos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių pedagogikos ištakos Lietuvoje
Alternative Title:
Ursprung der Werte-Pädagogik in Litauen
In the Journal:
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Pedagogika / Pedagogy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrimo objektu pasirinkta vertybių filosofijos ir vertybių pedagogikos idėjų sklaida Lietuvoje XX a. 3 iajame ir 4 ajame dešimtmetyje. Lietuvos skaitytoją su antropologinės ir vertybių filosofijos problematika, aktualia Vakaruose, pirmasis supažindino Lietuvos universiteto (vėliau VDU) profesorius, teologas, filosofas, spaudos darbuotojas I.Tamošaitis. Straipsnyje pateikiama vertybių filosofijos apžvalga ir, remiantis Vakarų Europos pedagogų darbais, atskleidžiama vertybių pedagogikos esmė. Rašoma apie mokslinėje literatūroje keliamus nepriklausomos Lietuvos žmogaus ugdymo uždavinius. Juos formuluojant, buvo pasirinktas ontologinis pamatas – kokia žmogaus esmė ir jo gyvenimo paskirtis. Šio uždavinio sprendimas siejamas su vertybių internalizavimu: jei žmogaus paskirtis yra tapti vertinga asmenybe, tai savo paskirtį jis vykdo realizuodamas vertybes. Mokslinėje literatūroje buvo pagrįstai įrodyta, jog būtent morališkai vertinga asmenybė gali būti išugdyta, nes vertybės egzistuoja objektyviai, o žmogus turi laisvą valią ir vertybes gali realizuoti, t.y. tobulėti. Straipsnyje rašoma apie transcendentinių jėgų vaidmenį žmogui renkantis vertybes. Vertingos asmenybės ugdymas, remiantis vertybių pedagogika, buvo laikomas neatidėliotinu, su valstybės stiprinimu susijusiu uždaviniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybių filosofija; Vertybių pedagogika; Žmogaus ugdymo uždaviniai; Vertybės; Vertingos asmenybės ugdymas; Santrauka vokiečių kalba.

ENThe object of research of the paper: spread of ideas of value philosophy and value pedagogy in Lithuania in 1930-1940s. Lithuanian readers were first introduced to problems of anthropological and value philosophy important to Lithuania by professor of the Lithuanian University (later Vytautas Magnus University), theologian, philosopher and press worker I.Tamošaitis. The article provides an overview of the philosophy of values and reveals the core of value pedagogy based on works of Western European pedagogues. The paper covers tasks for human education in independent Lithuania, as stipulated in scientific literature. An ontological base – the essence and function of life of a human being – was chosen for formulation of the tasks. Solution of the task is linked with internalisation of values: if a person’s function is to become a valuable personality, he should perform his function by implementing values. Scientific literature has proven that a personality of moral value can be developed because values exist and a person has a free will to implement them, i.e., to improve himself. The paper discusses the role of transcendental forces in the selection of values by human beings. Based on value pedagogy, education of a valuable personality was considered an urgent task related with empowerment of the state.

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10053
Updated:
2018-12-17 11:52:13
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: