Preconditions for the process of organisational resource leveraging.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preconditions for the process of organisational resource leveraging
Alternative Title:
Organizacijos išteklių įveiklinimo proceso prielaidos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 2 (56), p. 64-71
Summary / Abstract:

LTGalimybę sėkmingai konkuruoti dinamiškoje verslo aplinkoje užtikrina sistemiškas ir nenutrūkstamas organizacijos išteklių potencialo didinimas - organizacijos išteklių įveiklinimas. Išanalizavus nevienodai interpretuojamą organizacijos išteklių įveiklinimo proceso turinį, straipsnyje laikomasi nuomonės, kad įveiklinimo procesas apima savalaikį išteklių identifikavimą, atrinkimą, derinimą, sklaidą ir vystymą. Straipsnyje argumentuojama, kad organizacijos išteklių įveiklinimo procesą sudarančios veiklos tarpusavyje yra glaudžiai susijusios, vienos vyksmas veikia kitą veiklą. Siekdami įveiklinti organizacijos išteklius, pirmiausiai vadovai turėtų identifikuoti visus apčiuopiamus ir neapčiuopiamus turimus ar prieinamus naudoti išteklius. Trečiojoje straipsnio dalyje išskiriamos Murray ir Donegan įvardintos organizacijos kompetencijų grupės - vadybinės, technologines, procesų ir mokymosi kompetencijos - kaip tinkamiausios sprendžiant straipsnyje keliamą problemą. Remiantis išteklių įveiklinimo konceptu, argumentuotomis išteklių įveiklinimo proceso veiklomis bei Murray ir Donegan organizacijos kompetencijų grupėmis, sukurtas organizacijos išteklių įveiklinimo proceso modelis, kuris parodo įveiklinimo proceso veiklų tarpusavio ryšius bei jų realizavimą, įgalintą vadybinių, technologinių, procesų ir mokymosi kompetencijų. Remiantis modeliu straipsnyje pagrindžiama kiekviena iš išteklių įveiklinimo prielaidų ir argumentuojama jų sąveika su organizacijos išteklių įveiklinimo veiklomis. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad vadybinės ir mokymosi kompetencijos yra bene svarbiausios prielaidos organizacijos tikslui pasiekti. Tačiau pabrėžiama, kad būtina prielaidų dermė.Reikšminiai žodžiai: Organizacijos ištekliai; Išteklių įveiklinimo; Procesas; Organizacijos išteklių įveiklinimo modelis.; Organisational resources; Process of resource leveraging; Activities of leveraging; Preconditions for leveraging.

ENResource leveraging in modern organisations has become one of the top problems which call for a solution. Organisational resource leveraging meets strategic goals of the organisation, allows to flexibly act in the market and leads to the acquisition of remaining and sustainable competitive advantage. The process of leveraging is ensured during the activities undertaken in the organisation. However, in order to implement and maintain the activities of resource leveraging, it is necessary not only to leverage the available tangible and intangible Organisational resources but also to know the content of leveraging activities, their interrelations and necessary preconditions for realisation. The latter aspects are addressed in the article. The article emphasises the concept of resource leveraging, the constituents of the leveraging process, i.e. the key activities and preconditions providing rationale for their interrelation. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10042
Updated:
2018-12-17 11:57:43
Metrics:
Views: 20
Export: