Cohesion of educating in philology and technological education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cohesion of educating in philology and technological education
Alternative Title:
Filologinio išprusimo ir technologinio ugdymo sandūra
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 153-172. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama aktuali problema, ar, formuojantis žinių visuomenei, ryškėja filologinio išprusimo ir technologinio ugdymo sandūra. Sprendžiami tokie klausimai: kaip suprantamas filologinis ugdymas ir jo aukščiausia pakopa – filologinis išprusiams (educating in philology), kokia technologinio ugdymo esmė išryškėja žinių visuomenėje, kaip ekspertai vertina filologinio išprusimo ir technologinio ugdymo sandūrą technologinio profilio gimnazijoje. Straipsnį sudaro trys dalys: pirmojoje dalyje pagrindžiama, kad filologinis prusinimas yra filologinio ugdymo sudedamoji ir aukščiausioji dalis, antrojoje – pateikiami reikalavimai, keliami žinių visuomenėje technologinio profilio gimnazijoms, trečiojoje – interviu metodu išryškinama penkių ekspertų nuomonė apie filologinio išprusimo ir technologinio ugdymo sandūrą. Gimtoji kalba, kuria vyksta ugdymo išprusimo procesai technologinėje gimnazijoje, įgyja prioritetinę reikšmę, nes filologinis išprusimas suteikia mokiniams galimybę pasiekti geresnių rezultatų technologiniame ugdyme. Filologinis prusinimas yra filologinio ugdymo aukščiausia pakopa, kurioje vyksta kalbos, literatūros ir folkloristikos žinių integracija, padedanti žmogui kultūrėti, suteikianti galimybę bręsti jo kompetencijai ir inteligencijai, paremtai konkrečiu bei abstrakčiu mąstymu, gebėjimu ne tik iškelti problemas, bet ir jas spręsti, suteikianti plačios orientacijos kultūros, meno ir socialinio gyvenimo srityse, leidžianti pasireikšti žmogaus įvairiapusei ir tikslingai komunikacijai. Reikšminiai žodžiai: filologinis išprusimas, technologinis ugdymas, filologinio išprusimo ir technologinio ugdymo harmonija, lietuviškos terminijos tezauras, retorika, kalbos kultūra, technologinio profilio gimnazija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Filologinis ugdymas; Technologinis ugdymas; Philological education; Technological education.

ENThe article analyses whether the junction [12]of philological sophistication and technological education is clear during the formation of the knowledge society. The following questions are discussed: how philological education and its highest stage - educating in philology – is perceived; what is the meaning of technological education in the knowledge society; how experts evaluate the junction of philological sophistication and technological education in the technological gymnasium. The article consists of three parts: the first part states that educating in philology is a component and indeed the most important part of philological education; the second part presents the requirements raised for technological gymnasiums in the knowledge society; the third part presents the opinions of five experts on the junction [12]of philological sophistication and technological education. The native language in which the education processes are performed in technological gymnasiums has a priority meaning, because philological sophistication provides students with the possibility of achieving better results in technological education. Philological sophistication is the highest stage of philological education, in which the integration of language, literature and folklore occurs, which helps a person develop his/her competence and intelligence, based on abstract thinking and the ability not only to raise questions but also to answer them, and which provide a wide orientation in the fields of culture, art and social life, allowing for a wide and purposeful person’s communication to manifest itself.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10030
Updated:
2013-04-28 17:04:23
Metrics:
Views: 5
Export: