Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios interjero dekoras

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios interjero dekoras
Alternative Title:
  • Interior Decoration of Žemalė Church of the Lord Revelation for St. Mary the Virgin
  • Interior decoration of the Church of Annunciation in Žemalė
In the Book:
Žemalė : gimtasis Dionizo Poškos kraštas / sudarytojai Povilas Šverebas, Rimantas Skeivys. Telšiai: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. P. 43-49
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPirmoji bažnyčia Žemalėje pastatyta 1731 m. Joje buvo meldžiamasi prie trijų altorių: Didžiojo, tituluoto Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vardu, ir dviejų šoninių – Šv. Angelo Sargo ir Šv. Antano Paduviečio. Visi altoriai buvo mediniai, pagal baroko madą dažyti ir paauksuoti, puošti tituliniais paveikslais. Nauji, iki mūsų dienų išlikę akmens mūro maldos namai, senosios medinės bažnyčios vietoje iškilo 1826 m. Tuomet trijų naujai įrengtų altorių puošybinės sienelės, taip vadinami retabulai, nutapyti tiesiog ant presbiterijos tinko. Tapytų altorių fragmentai dar ir šiandien matomi ant presbiterijos galinės sienos. Žemalės Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios interjere iki mūsų dienų išliko XVII–XX a. pradžios meno paminklai. Tarp šventovės puošybos elementų ypatinga verte išsiskiria XIX a. 7–8 dešimtmečiais sukurtas ornamentine drožyba ir mediniais figūriniais reljefais puoštas trijų altorių ansamblis, XVIII a. IV ketvirtyje pastatyta klausykla, priebažnytyje įkomponuotos dvi XVII a. ir XVIII a. vidurio Nukryžiuotojo skulptūros. Šiame nedideliame Žemaitijos bažnytkaimyje nuo pat XVIII a. išsilaikę stiprios maldingumo tradicijos ir išsaugoti senosios dailės, ypač medžio drožybos, paminklai liudija apie vietos žmonių dvasingumą bei pagarbą praeities kartų kūrybiniam palikimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kraštotyra; Bažnyčios; Dekoravimas; Interjeras; Žemalė; Gyvenvietės; Mažeikiai; Rajonai; Altars; Church.

ENThe first church in Žemalė was built in 1731. There were three altars for prayers: the Great titled the Revelation for St. Mary the Virgin, and two side altars – St. Guardian Angel and St. Anthony Paduvietis. All altars were made of wood, coloured and gold-plated according to Baroque fashion and decorated with pictures. A new stone church present to this day replaced the old wooden church in 1826. At the time decorative walls, retables, of the three newly built altars, were painted directly on presbytery plastering. Fragments of painted altars can still be seen on the back wall of a presbytery. 17th c. and the early 20th c. art monuments were preserved to this day in Žemalė Church of the Lord Revelation for St. Mary the Virgin. Among exceptional pieces of art in terms of decorative value there is a complex of three altars decorated with ornamental carvings and wooden boss that was created in 1860’s and 1870’s, a confessional built in the 4th quarter of the 18th c., and two 17th and the middle of the 18th c. crucifixes in the porch. This small village of Samogitia since the 18th c. preserved strong religious traditions; monuments of the old art and wood carving show people’s spirituality and respect for creative heritage of past generations.

ISBN:
9955624647
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10020
Updated:
2020-08-29 10:20:22
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: