Art history in Lithuania 2005

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Art history in Lithuania 2005
In the Journal:
Mākslas vēsture un teorija. 2006, Nr. 5, p. 91-92
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Alytus; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTLietuvos dailės istorikų 2005 m. darbų apžvalgoje pristatomos iškiliausios metų monografijos, straipsnių rinkiniai, mokslo populiarinimo darbai, konferencijos, parodos, apgintos disertacijos. Etapiniu Lietuvos dailės istorijos gyvenimo įvykiu nurodomas pirmojo „Lietuvos dailininkų žodyno“ tomo (sudarytoja Aistė Paliušytė), apimančio XVI a.–XVIII a. pabaigos dailininkų pristatymą, pasirodymas. Svarbiausios monografijos: Rasutės Andriušytės-Žukienės M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo, Jolitos Liškevičienės Mundus emblematum: XVII a. iliustracijos Vilniaus spaudiniuose, Jolantos Širkaitės Dailininkė Sofija Römerienė. Konferencijų temos (Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija, Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje 1405-2005 ir kt.) rodo, kad pastaruoju metu Lietuvoje labiausiai aktualizuoti bažnytinės dailės ir architektūros tyrinėjimai. Apžvalgoje taip pat supažindinama su visuomenine Lietuvos dailės istorikų organizacija – Lietuvos dailės istorikų draugija, kuri vienija 60 dailės istorikų profesionalų, veikiančių Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Alytuje. Pagrindiniai Draugijos tikslai – moksliniai tyrimai ir visuomenės švietimas – realizuojami rengiant publikacijas, konferencijas, skaitant viešąsias paskaitas, aktyviai reaguojant į aktualius Lietuvos kultūros įvykius, išreiškiant savo visuomeninę poziciją. 2005 m. gegužės mėnesį Draugija pažymėjo savo veiklos 10-metį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dailės istorija; Architektūros istorija; Dailės kritika.

ENThe publication is a review of works produced by Lithuanian art historians in 2005; the author presents the most distinguished studies, article collections, popular science pieces, conferences, exhibitions, defended thesis. Watershed event in the life of Lithuanian art history is considered to be the appearance of the first volume of “Lithuanian artist dictionary” (Lietuvos dailininkų žodyno) (editor Aistė Paliušytė), presenting artists of XVI c. – end of XVIII c. The most important studies are the following: Jolita Liškevičienė “Mundus emblematum: XVII c. illustrations in Vilnius publications” (Mundus emblematum: XVII a. iliustracijos Vilniaus spaudiniuose), Jolanta Širkaitė “Painter Sofija Römerienė (Dailininkė Sofija Römerienė). The choice of conference topics (“Saint Kazimieras in history: image and reflection”, Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija), “Relics of Saints in Lithuanian Culture” (Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje), “Benedictian Tradition in Lithuania 1405-2005” (Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje 1405-2005)) demonstrate that in the recent years, in Lithuania, there is a lot of research done on church art and architecture. The article also introduces a public organization of Lithuanian art historians – Lithuanian Association of art historians uniting 60 professional art historians, active in Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Klaipėda, and Alytus. The main goals of the Association is to carry out scientific research and educate the public; the goals are implemented through preparation of publications, conferences, readings of public lectures, active involvement in relevant events of Lithuanian cultural life, taking a civic stand.

ISSN:
1691-0869
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10018
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: