Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia
Alternative Title:
Pagramantis Church of the Immaculate Conception
In the Book:
Tauragės kraštas : istorija, kultūra, meno paminklai / sudarytoja Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. P. 240-246
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Kaltinėnai; Pagramantis; Tauragė; Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTIki 1842 m. Pagramantis priklausė Žemaičių vyskupo valdų Kaltinėnų dvarui. Jo savininkas vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis 1774 m. Pagramantyje pastatė medinę bažnyčią. XVIII a. pabaigoje įkurta parapija, o XVIII ir XIX a. sandūroje pastatyti klebonijos pastatai. Iki mūsų dienų išliko gyvenamasis namas, svirnas ir pusrūsis. Klebono gyvenamasis namas, suręstas 1800 m., yra vienas seniausių medinių gyvenamųjų pastatų Tauragės krašte. XIX a. antrojoje pusėje aplink bažnyčią buvo išmūryta šventoriaus tvora ir monumentalių formų vartai, ant kurių išliko 1882 m. data. Dešiniajame šventoriaus kampe XIX a. pastatyta varpinė, kurioje šiandien yra du varpai, vienas jų nulietas 1775 m. Nors įvairiai tvarkomas ir remontuojamas, Pagramančio bažnyčios pastatas iki mūsų dienų išlaikė XVIII a. antrosios pusės Žemaitijos medinėms šventovėms būdingas paprastas, bet išraiškingas architektūros formas. Jis monumentalus, stačiakampio plano, su erdviu prienaviu. Jį dengiančio stogo viršuje kyla bokštelio smailė, užbaigta metaliniu ornamentuotu kryžiumi. Greičiausiai XIX a. antrojoje pusėje arba XX a. pradžioje virš didžiųjų durų buvo pritvirtintas trikampis priebučio stogelis. Bažnyčios viduje išliko XVIII a. pabaigos puošybos elementų: trys mediniai altoriai, baliustrada priešais didįjį altorių, sakykla, klauptai, klausyklos, vargonų choras, kuriame įmontuotas XIX a. instrumentas, pavienių Nukryžiuotojo skulptūrų. Kairiojoje zakristijoje tebenaudojama daili liaudies baldžiaus išdrožta komoda ir klauptas. Bažnyčioje išsaugoti du XVIII a. arnotai, kurių vienas pasiūtas iš Slucko juostų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altoriai; Bažnyčios; Dekoravimas; Pagramantis; Tauragė; Church.

ENUntil 1842 m. Pagramantis belonged to Kaltinėnai estate of the Samogitian Bishop. Its owner Bishop Jonas Dominykas Lopacinskis built a wooden church in Pagramantis in 1774. At the end of the 18th century a parish was established, and at the turn of the 18th - the 19th century the presbytery buildings were built. The dwelling house, the barn and the basement have survived up till now. The deanery built in 1800 is one of the oldest wooden dwelling houses in Tauragė region. In the second half of the 19th century a wall around the churchyard and the gate of monumental forms bearing the date 1882 were built. In the 19th century a belfry was built in which there are two bells today, one of them cast in 1775. The building of Pagramantis Church has preserved simple though expressive forms of architecture typical of wooden sanctuaries of Samogitia of the second half of the 18th century. It is monumental, of a rectangular plan, with a spatial porch. On the top of the roof there is a steeple ending in a metal ornamented cross. Elements of decoration of the end of the 18th century have survived inside the Church: three wooden altars, a balustrade in front of the great altar, the pulpit, the pews, the confessionals, the organ choir in which the instrument of the 19th century is installed, and the sculptures of the Crucified. The chest of drawers and the pew carved by the folk master is still used in the left sacristy. Two copes of the 18th century, one of which was made of Sluck bands, have been preserved in the Church.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10015
Updated:
2020-09-20 21:11:07
Metrics:
Views: 70    Downloads: 3
Export: