Ką reiškia blūdas Blūde

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ką reiškia blūdas Blūde
Alternative Title:
What does "blūdas Blūde" mean
In the Journal:
Baltos lankos. 2004, Nr. 18/19, p. 90-110
Keywords:
LT
Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTJulijono Lindės Dobilo romano Blūdas analizė remiasi prielaida, kad blūdas yra tam tikra pasija, kurios diskursyvinės logikos aprašymas leidžia suprasti jos aksiologiją, ypač tą, kuri reguliuoja socialinius ir tarpasmeninius santykius Straipsnyje pateikiama šio didelės apimties ir ne visuomet rišlaus romano protagonisto būsenų sintagminė grandinė, ryškinamas emocinius ir vertybinius lūžius programuojantis intersubjektinis modelis. Daroma išvada, kad šią komplikuotą pasiją gimdo skirtingo statuso vertybinių programų susidūrimas ir subjekto kompetencijos stoka – tai situacija būdinga ne vien romano veikėjams, bet aktuali visai XX a. Lietuvos kultūrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Romanas; Pasija; Būsena; Autoritetas; Vertybinė programa.

ENThe analysis of Julijonas Linde Dobilas’ novel “Obsession” (Blūdas) is based on assumption that obsession is a certain passion, the description of whose discursive logic allows to understand its axiology, especially the part which governs social and inter-subjective relationships. The article presents the sequence of syntax states of the protagonist of this long and not always coherent novel; it paints inter-subjective model that programs emotional and moral ruptures. Conclusion is drawn that this complicated passion is born out of collision of normative programs of different status and protagonist’s lack of competence – it is situation faced not only by novel characters, but of relevance to Lithuanian culture of XX c.

ISSN:
1392-0189
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1001
Updated:
2021-02-15 17:10:22
Metrics:
Views: 76    Downloads: 7
Export: