Pietvakarių dzūkų audimo tradicijos: etnografinis tyrimas Metelių apylinkėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietvakarių dzūkų audimo tradicijos: etnografinis tyrimas Metelių apylinkėse
Alternative Title:
Growth traditions of southwest Dzūkians: ethnographic research in Meteliai area
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2002, 2 (11), p. 159-180
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTTradicinės tekstilės tyrinėtoja pateikia savo etnografinių lauko tyrinėjimų, atliktų 1998 m. pietvakarių Dzūkijoje, Metelių regioniniame parke, rezultatus. Šio straipsnio tikslas – remiantis ekspedicijos metu vykdytais etnografiniais tyrinėjimais, pasekti XIX a. pabaigos – XX a. tradicinių liaudies audinių raidą, t. y. audimui naudojamų medžiagų, raštų ir spalvų bei jų derinių kaitą, patyrinėti, kokius audinius audė ir kokius audžia šiuolaikiniame kaime. Šiame darbe, analizuojant skirtingais laikotarpiais sukurtą tekstilę, siekiamą parodyti audimo tradicijų savitumą, tęstinumą ir kaitą viename pietryčių Lietuvos regione – Metelių apylinkėse, Metelių regioninio parko teritorijoje. Per nagrinėjamą 100 metų laikotarpį labai pakito Metelių apylinkių audiniai. Keitėsi raštai, spalvų gama, audimui naudojamos medžiagos, puošybiniai elementai. Didžiausi pokyčiai vyko XX a. 5-6 dešimtmetyje. Pasikeitė šventadienių ir kasdieninių audinių kiekio proporcijos. Nutrūko grynai buitinę paskirtį turėjusiu audinių gamyba, kaip antai paklodžių, užvalkalų, maišų ir t.t. XX a. pabaigoje austa daugiau dekoratyvinę, reprezentacinę paskirtį turinčių audinių. Juose greta tradicinių sukurta naujoviškų raštų, įvairių jų derinių. Keičiantis žmonių gyvenimo būdui, atsirado naujos paskirties audinių, kaip antai fotelių uždangalai, užuolaidos, pašarvonės. Dekoratyvinės, reprezentacinės paskirties audiniai (šilkiniai rankšluosčiai, lovatiesės) ir iki šiol dažnai esti dovanų objektas šeimos šventėse bei plačiai naudojami laidotuvėse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lovatiesės; Kilimėliai; Grindų takai; Gūnios; Maišai; Čiužiniai; Apklotai; Užuolaidos; Rankšluosčiai; Staltiesės; Paklodės; Užvalkalai; Merelių apylinkių tekstilė; Bedspreads; Towels; Tabe cloths; Bed linen; Sacks; Hors cloths; Carpets; Curtain; The textile of Meteliai district.

ENThe researcher of traditional textile presents the results of her ethnographic field research performed in 1998 in southwest Dzūkija, Meteliai regional Park. The purpose of this article is to analyse the development of traditional national textile in the end of the 19th - beginning of the 20th-century, on the basis of the ethnographic research. The analysis includes changes of materials, patterns and colours, and their combinations used in textile, and comparison of textile made in rural areas in earlier and in modern times. By the analysis of textile created in different periods, the work attempts to demonstrate the peculiarities of weaving traditions in one south-eastern region of Lithuania - Meteliai area, in Meteliai regional Park. The analysed period of 100 years demonstrates a wide variety of the Meteliai textile. Patterns, colours, materials used for weaving as well as ornamental elements were changing. The biggest changes were observed in the 5th-6th decade of the 20th century. The proportions of festive and daily textile volumes were changed. Manufacture of textile for purely domestic purposes was discontinued, for instance sheets, covers, bags etc. In the end of the 20th century, the majority of textile played the ornamental, souvenir role. In addition to traditional patterns, new patterns and their various combinations were developed. With changing lifestyle of people, new purposes of textile emerged, for instance covers for arm seats, curtains, funeral textile. Textile of ornamental, souvenir purpose (silk towels, bedspreads) remain popular gift items in family parties, and are widely used in funerals even today.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX-XX amžiuje / Vida Savoniakaitė. Vilnius : Alma littera, 1998. 245 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10002
Updated:
2018-12-17 10:59:55
Metrics:
Views: 42    Downloads: 10
Export: